< sekcia Ekonomika

Domácnosti vykurujúce elektrinou majú do apríla čas na optimalizáciu

Na snímke tabuľa s nápisom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Úrad odporučil odberateľom, aby si skontrolovali sadzbu v zmluve so svojím dodávateľom elektriny.

Bratislava 25. januára (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil, že domácnosti vykurujúce elektrinou na strednom a východnom Slovensku majú necelé tri mesiace na prípadnú optimalizáciu svojich nákladov formou výmeny ističa alebo zmeny tarify. Úrad zároveň pripomenul záväzok distribučných spoločností, že budú svojich klientov aktívne oslovovať a poskytnú im odborné poradenstvo.

ÚRSO sa na základe žiadostí od distribučných spoločností rozhodol umožniť im v roku 2021 riešiť aj historické nespravodlivosti a deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny pri niektorých takzvaných "kúrenárskych" sadzbách. Konkrétne ide o sadzbu D8 Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a. s., a sadzbu D5 Východoslovenskej distribučnej (VSD), a. s. Úrad pritom zohľadnil, že sezóna vykurovania je v plnom prúde. Preto rozhodol, že v sadzbách, kde došlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny, sa nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára, ale až od 1. apríla.

"Rozhodli sme sa historické deformácie cien elektriny odstraňovať postupne a citlivo. Chcel by som preto vyzvať distribučné spoločnosti, aby začali so sľúbeným odborným poradenstvom pre dotknutých 'kúrenárov' čo najskôr a za primeraných podmienok. Úrad bude celý tento proces pozorne monitorovať," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Úrad odporučil odberateľom, aby si skontrolovali sadzbu v zmluve so svojím dodávateľom elektriny. Pokiaľ majú sadzby D8 SSD, a. s., a D5 VSD, a. s., mali by preskúmať možnosť zmeny na inú sadzbu u svojho dodávateľa, prípadne u iných dodávateľov elektriny v prospech cenovo výhodnejšieho odberu. Úrad zároveň odporučil obrátiť sa na príslušnú distribučnú spoločnosť so žiadosťou o preverenie prípadnej potreby optimalizácie veľkosti ističa, prípadne splnenia iných technických podmienok podľa zvolenej tarify na ich odbernom mieste.

Úrad tiež odporučil zákazníkom SSD, a. s., v sadzbe D7 pre chaty a chalupy, ktorí v dôsledku zmeny variabilnej zložky sadzby od roku 2021 nemusia napĺňať doterajšiu klasifikáciu odberného miesta, aby zvážili prestup do výhodnejších sadzieb v ponuke dodávateľov elektriny.