Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. marec 2023Meniny má Benjamín
< sekcia Ekonomika

Dotácia na sociálnu prácu má znížiť chudobu a sociálne vylúčenie

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Špitálskej ulici v Bratislave Foto: TASR - Jaroslav Novák

MPSVR SR zverejnilo výzvu na finančný príspevok Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II vo výške takmer 15,3 milióna eur.

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR môže od utorka žiadať o príspevok na výkon sociálnej práce zamestnancami úradov práce. Cieľom je podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť najznevýhodnenejších a najohrozenejších osôb v spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo výzvu na finančný príspevok Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II vo výške takmer 15,3 milióna eur. Informoval o tom v utorok rezort práce.

Financie sú podľa ich slov určené na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, podporu rovnakých príležitostí a zvýšenie účasti najznevýhodnenejších a najohrozenejších osôb v spoločnosti, ako aj na zvyšovanie ich zamestnateľnosti. Ide o pokračovanie komplexného prístupu v poskytovaní pomoci a poradenstva v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).

Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie ani v zamestnaní či zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, ďalej rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, nízkopríjmové domácnosti; osoby so zdravotným postihnutím, marginalizované skupiny, jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v prevencii diskriminácie alebo sociálneho začlenenia, deti, plnoleté fyzické osoby a napríklad rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPODaSK, upresnilo MPSVR.

Projekt bude podľa ich slov prebiehať od začiatku decembra do konca budúceho roku v operačnom programe Ľudské zdroje Podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá.