Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. február 2024Meniny má Matej
< sekcia Ekonomika

Dotáciu na spracovanie územných plánov od štátu dostane 92 obcí

Ilustaračná snímka, Obec Teriakovce, v pozadí mesto Prešov 13. mája 2016. Foto: TASR/Milan Kapusta

Obce môžu predložiť žiadosť na ministerstvo každoročne od 15. januára do 28. februára.

Bratislava 18. augusta (TASR) – Dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie dostane tento rok 92 obcí na Slovensku. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na tento účel vyčlenilo 610.000 eur. Obce z najmenej rozvinutých okresov by mali byť po novom pri žiadostiach o dotáciu zvýhodňované. Rezort to navrhuje v novele vyhlášky ustanovujúcej podrobnosti o hodnotiacich kritériách týchto žiadostí.

Návrhom vyhlášky, ku ktorému sa už skončilo pripomienkové konanie, sa spresňujú a dopĺňajú vybrané kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Súčasťou hodnotiacich kritérií by od budúceho roka malo byť aj bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu.

"Obec bude zvýhodnená tým, že bude mať o 20 bodov viac, ak sa nachádza v okrese, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov. Tento zoznam bude zostavený podľa údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka," priblížilo ministerstvo pre TASR.

K hodnotiacim kritériám patrí napríklad počet obyvateľov, druh územnoplánovacej dokumentácie, aktivity obce v regionálnom rozvoji či výskyt územia alebo stavby chránených podľa osobitných predpisov.

Obce môžu predložiť žiadosť na ministerstvo každoročne od 15. januára do 28. februára. Úradníci žiadosti vyhodnotia a o poskytnutí dotácie rozhodnú do 15. mája. Dotácia sa poskytuje v tom rozpočtovom roku, v ktorom obec predloží žiadosť, a to do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

V roku 2016 bolo rezortu výstavby doručených 167 žiadostí o poskytnutie dotácie. "Zo 129 žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie, komisia odsúhlasila prvým 92 žiadateľom s najvyšším bodovým ohodnotením dotáciu v celkovej sume 610.000 eur," vyčíslilo ministerstvo.

V minulom roku poskytol štát dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu 98 obciam v hodnote 704.235 eur, čo bolo najviac od roku 2008. Rok predtým bolo uspokojených 76 žiadostí v sume 583.160 eur.

Z celkového počtu 2891 obcí na Slovensku má podľa údajov rezortu územný plán 1461 obcí. "Toto číslo je orientačné, lebo nie každá obec si splní svoju povinnosť a doručí na ministerstvo registračný list, na základe ktorého evidujeme územný plán obce," zdôvodnil.

Návrh nového stavebného zákona, ktorý sa v minulom volebnom období schváliť nepodarilo, počítal s tým, že všetky obce by si mali územný plán povinne zaobstarať do roku 2037. "Pri tvorbe nového stavebného zákona budeme chcieť zachovať pôvodnú myšlienku, aby do určitého termínu mali všetky obce zaobstarané územné plány," avizovalo ministerstvo.