< sekcia Ekonomika

Dovozcom kovov z rizikových oblastí majú pribudnúť povinnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Schválený materiál aplikuje nariadenie Rady EÚ a Európskeho parlamentu, ktoré nadobudne plnú účinnosť od začiatku budúceho roka, do slovenskej legislatívy.

Bratislava 16. septembra (TASR) – Dovozcovia cínu tantalu, volfrámu a ich rúd a tiež zlata z oblastí postihnutých konfliktami musia od budúceho roka splniť viacero povinností vyplývajúcich z nariadenia EÚ. Okrem iného budú preukazovať pôvod týchto kovov a kontrolovať postupy pri dovoze a riziká externým auditom. Vyplýva to z návrhu zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, ktorý v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.

Schválený materiál aplikuje nariadenie Rady EÚ a Európskeho parlamentu, ktoré nadobudne plnú účinnosť od začiatku budúceho roka, do slovenskej legislatívy. Zákon by mal kontrolou dodávateľského reťazca zabrániť, aby sa zisky z obchodovania s týmito kovmi používali na financovanie ozbrojených konfliktov.

Podľa nariadenia budú dovozcovia EÚ individuálne zodpovední za dodržiavanie povinností náležitej starostlivosti stanovených v tomto nariadení. "Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia môžu prispieť viaceré existujúce i budúce schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré sa zameriavajú na prerušenie spojitosti medzi konfliktom a získavaním cínu, tantalu, volfrámu a zlata," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu. Takéto schémy využívajú nezávislé externé audity, aby certifikovali taviarne a rafinérie, ktoré už majú schémy na zabezpečenie zodpovedného získavania nerastných surovín.

Systém náležitej starostlivosti sa vzťahuje iba na dovozcov EÚ, ktorí tieto rudy a kovy dovážajú z krajín mimo EÚ a pri ročnom dovoze, ktorý presahuje stanovené prahové množstvá. Prijatá legislatíva dáva colnému úradu aj možnosť postihov. Pokiaľ dovozca v stanovenej lehote nevykoná uložené nápravné opatrenia alebo neposkytol súčinnosť, môže dostať pokutu do výšky 30.000 eur.