< sekcia Ekonomika

SVETOVÝ DEŇ: Druhá májová sobota upozorňuje na spravodlivý obchod

Ilustračné foto Foto: TASR

Ide o obchodné partnerstvo založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktorého cieľom je vniesť do svetového obchodu viac spravodlivosti.

Bratislava/Paríž/Culemborg 12. mája (TASR) - K cieľom Svetového dňa spravodlivého obchodu (Fair Trade Day) je upozorniť spotrebiteľa, aby cez kupované produkty videl pestovateľa prípadne remeselníka, teda človeka. Svetový deň spravodlivého obchodu pripadá na druhú májovú sobotu, v roku 2017 je to práve dnes.

V rôznych častiach sveta sa už tradične konajú oslavy Svetového dňa spravodlivého obchodu, pripájalo sa k nim aj Slovensko. Organizátori tohto dňa pripravujú semináre, bankety, koncerty, propagačné akcie.

Svetový deň spravodlivého obchodu sa týka organizácií, producentov, spotrebiteľov, podporovateľov, ale aj každého jedinca osobitne, zdôrazňuje jedna zo stránok združení na podporu tohto dňa. Ide o obchodné partnerstvo založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktorého cieľom je vniesť do svetového obchodu viac spravodlivosti.

Pre spravodlivý obchod existujú princípy aj Charta spravodlivého obchodu. Medzi princípy patria napríklad aj spravodlivé ceny a zákonné minimálne mzdy, pracovnoprávne minimálne štandardy, zákaz vykorisťovateľskej detskej prípadne nútenej práce, priamy obchod a dlhodobé obchodné vzťahy, trvalý a k životnému prostrediu šetrný spôsob hospodárstva, ale i cielená podpora biologického pestovania.

Fair Trade tovar sa dá kúpiť aj na Slovensku v niektorých kamenných obchodoch, ale aj cez internet.