< sekcia Ekonomika

Druhým štátnym tajomníkom agrorezortu bude Andrej Gajdoš

Na snímke ministri počas rokovania vlády SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Gajdoš pôsobil aj ako poradca/konzultant Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Druhým štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude Andrej Gajdoš. Na svojom rokovaní v stredu ho do funkcie vymenovala vláda SR. Na tejto pozícii bude pôsobiť od 13. augusta. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

Gajdoš vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako konateľ súkromnej spoločnosti pôsobiacej v agrosektore, zaoberajúcej sa implementáciou a koordináciou pri zavádzaní podporných schém a priamych platieb do praxe pre poľnohospodárske podniky, riešením legislatívnych otázok, poradenstvom a spoluprácou pri riadení fariem.

Gajdoš v minulosti pracoval aj ako referent MPRV SR a stál pri budovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde neskôr aj pôsobil ako vedúci oddelenia autorizácie priamych platieb a následne ako riaditeľ odboru priamych a environmentálnych podpôr. Gajdoš pôsobil aj ako poradca/konzultant Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Nový štátny tajomník má podľa Hrežíka bohaté skúsenosti s účasťou a spoluprácou v riadiacich výboroch Európskej komisie (EK) pre prípravu a schvaľovanie legislatívnych predpisov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, čo je v tomto období pre SR mimoriadne dôležité. Jeho výhodou sú aj skúsenosti s tvorbou národnej legislatívy a so zavádzaním a zosúladením (aproximáciou) európskej legislatívy súvisiacej s pôdohospodárstvom a rozvojom vidieka, s legislatívou SR. Jeho ďalšie vedomosti, skúsenosti a znalosti majú byť prínosom pre celý poľnohospodársky sektor a pozíciu SR na pôde EK.