< sekcia Ekonomika

ECB neuplatní limit pre nákup dlhopisov jednotlivých členov eurozóny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nákupy dlhopisov boli doposiaľ obmedzené na 33 % dlhu každej krajiny.

Frankfurt nad Mohanom 26. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) upustila od stropu, ktorý by limitoval, koľko dlhopisov jednotlivých krajín eurozóny môže kúpiť. Uvoľnila tak cestu pre potenciálne neobmedzenú tlač peňazí v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Vo svojom rozhodnutí, ktoré uverejnila v noci na štvrtok, ECB uviedla, že nebude uplatňovať vlastné limity pri programe nákupu dlhopisov v hodnote 750 miliárd eur. Jej cieľom je boj proti hospodárskym a finančným dôsledkom pandémie.

To vydláždi ECB cestu k vlastníctvu viac ako tretiny dlhu ktorejkoľvek krajiny (čo je úroveň, ktorú dosiahla len v prípade referenčných dlhopisov Nemecka a niektorých menších krajín eurozóny), aby mohla sústrediť svoje stimuly tam, kde je to najviac potrebné, a predĺžila ich na tak dlho, ako bude chcieť.

ECB však môže preto čeliť právnym problémom a obvineniam, že v rozpore s pravidlami bloku priamo podporuje vlády.

„Stručne povedané, týmto rozhodnutím sa odstraňujú prakticky všetky obmedzenia týkajúce sa nákupu aktív,“ uviedol strategický manažér spoločnosti Pictet Frederik Ducrozet.

Nákupy dlhopisov boli doposiaľ obmedzené na 33 % dlhu každej krajiny. ECB však uviedla, že v rámci dočasného programu núdzového pandemického nákupu (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) sa tento limit nebude uplatňovať.

ECB minulý týždeň 18. marca uviedla, že „zváži“ revíziu týchto limitov a jej právny text je dôkazom, že tieto limity už boli odstránené.

ECB bude nakupovať dlhopisy, aj keď vlády v eurozóne odignorujú návrh šéfky banky Christine Lagardovej, aby zvážili jednorazovú emisiu spoločných „korónových dlhopisov“. Nemecko a niektoré ďalšie severné štáty však so spoločným dlhom napriek ťažkej ekonomickej situácii v eurozóne nesúhlasia.

Výnosy talianskych štátnych dlhopisov po oznámení rozhodnutia ECB klesli. Ale upustenie od limitov na dlhopisy môže viesť k novému pojednávaniu na Európskom súdnom dvore, ktorý v roku 2018 poukázal práve na tento limit vo svojom rozhodnutí, keď argumentoval, že ECB neporušuje zákaz financovania vlád.

Nemeckí kritici pritom stále vedú proti ECB súdny spor na nemeckom ústavnom súde pre nákupy dlhopisov. Tvrdia, že centrálna banka od roku 2015 prekročila svoje právomoci, keď nakúpila dlhy štátov eurozóny vo výške 2,6 bilióna eur.

ECB v noci na štvrtok tiež uviedla, že bude kupovať aj krátkodobé pokladničné poukážky so splatnosťou len 70 dní. Pri predchádzajúcich nákupoch nekupovala dlhopisy so splatnosťou kratšou ako jeden rok. Takáto zmena bola potrebná, pretože banka uviedla, že do svojho portfólia zahrnie prvýkrát aj komerčné cenné papiere.

ECB dodala, že jej nákupy sa naďalej budú riadiť podielom každej z krajín menového bloku v ECB, tzv. kapitálovým kľúčom, ale zároveň sa budú vykonávať „flexibilným“ spôsobom, ktorý jej umožní odchýlky.

Centrálna banka euroregiónu dodala, že bude uverejňovať niektoré týždenné a mesačné údaje o nákupoch. Text právneho dokumentu ju však nezaväzuje zverejňovať podrobné údaje o ich členení podľa krajín alebo dlhových nástrojov.