Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. jún 2023Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Ekonomika

EDA vníma riziká pre úspešnú realizáciu plánov obnovy a odolnosti

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) bol zriadený v roku 2021 na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dosahov pandémie ochorenia COVID-19.

Brusel/Luxemburg 8. septembra (TASR) - Riziká pre úspešné naplnenie národných plánov obnovy a odolnosti predstavujú najmä nejasné míľniky a ciele. Uviedol to vo štvrtok Európsky dvor audítorov (EDA).

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) bol zriadený v roku 2021 na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dosahov pandémie ochorenia COVID-19. Členské štáty majú v rámci RRF možnosť čerpať z finančnej podpory vo výške viac než 700 miliárd eur, museli však najskôr predložiť národné plány obnovy a odolnosti.

Tieto plány preskúmala Európska komisia. Audítori z EDA v osobitnej správe zverejnenej vo štvrtok uviedli, že posúdenie eurokomisiou je vo všeobecnosti primerané, ale pretrvávajú riziká pre úspešnú realizáciu národných plánov obnovy a odolnosti, ako sú nejasné míľniky a ciele.

Ivana Maletičová, členka EDA, ktorá viedla audit, upozornila, že RRF je jedinečný nástroj zameraný na podporu reforiem a investícií členských štátov, a tým aj ich obnovy a odolnosti. "Včasná dostupnosť podpory zohráva kľúčovú úlohu, ale nie na úkor správneho finančného riadenia. Musí sa zaviesť úplná transparentnosť a účinné kontroly, aby sa zabezpečilo, že sa finančné prostriedky EÚ použijú na zamýšľaný účel a dosiahnu plánovaný vplyv," vysvetlila v správe pre médiá.

Audítori preskúmali proces EK na posudzovanie národných plánov obnovy a odolnosti a usmernenia poskytnuté členským štátom. V prípade šiestich členských štátov (Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko) audítori overili, či sa posúdením EK zabezpečil súlad s podmienkami Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Podľa EDA posúdenie bolo vo všeobecnosti primerané, pričom eurokomisia vychádzala z komplexných vnútorných usmernení a kontrolných zoznamov, ale hodnotitelia ich pri kvalitatívnom hodnotení nepoužívali systematicky ani jednotne, čo niekedy sťažilo vysledovanie posúdenia.

Plány obnovy a odolnosti podľa správy audítorov pravdepodobne prispejú k oblastiam politiky, ktoré sú relevantné pre RRF, ale rozsah ich príspevku sa líši a skutočný vplyv sa v praxi ešte len ukáže. Audítori zároveň zistili, že žiadne z opatrení v kontrolovanej vzorke nespôsobí významnú škodu na životnom prostredí. Opatrenia na zmiernenie vplyvov na životné prostredie však neboli systematicky zahrnuté do plánov obnovy a odolnosti vo forme míľnikov alebo cieľov.

Audítori skonštatovali, že posudzovanie EK viedlo k zlepšeniu kvality míľnikov a cieľov, ale niektoré z nich neboli dostatočne jasné alebo sa nevzťahovali na všetky kľúčové fázy realizácie a prístup medzi jednotlivými členskými štátmi nebol vždy zosúladený. Posúdenie EK týkajúce sa odhadovaných nákladov odrážalo nedostatok informácií o niektorých opatreniach a aj skutočnosť, že profily vyplácania boli skôr výsledkom rokovaní, a nie odrazom príslušných nákladov.

EDA takisto zistil, že niektoré prvky odporúčaní pre jednotlivé krajiny zostali v členských štátoch v kontrolovanej vzorke nevyriešené.


(spravodajca TASR Jaromír Novak)