Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. jún 2024Meniny má Vít
< sekcia Ekonomika

Európska investičná banka v SR podporila projekty sumou 251 mil. eur

Na snímke viceprezidentka Európskej investičnej banky (EIB) Liľana Pavlovová počas tlačovej konferencie v Bratislave 7. februára 2020. Foto: TASR Martin Baumann

Podporu získalo asi 2300 malých podnikov, pričom sa podporilo približne 24.200 pracovných miest.

Bratislava 7. februára (TASR) – Európska investičná banka (EIB) vlani na Slovensku podporila projekty sumou 251 miliónov eur vo forme pôžičiek a záruk. Podporu získalo asi 2300 malých podnikov, pričom sa podporilo približne 24.200 pracovných miest. V piatok o tom informovala viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova.

„Pre EIB bol minulý rok na Slovensku dôležitý, pretože sme podpísali projekt trvalo udržateľnej mestskej mobility v Bratislave, ktorý je prvou pôžičkou EIB pre mesto. Bude to mať pozitívny vplyv na klimatickú zmenu a zlepší životné podmienky obyvateľov Bratislavy a ľudí dochádzajúcich do mesta,“ skonštatovala Pavlova. Bratislava dostala pôžičku v objeme 50 miliónov eur.



Od začiatku pôsobenia Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) do konca roka 2019 boli na Slovensku schválené projekty financované z fondu v celkovej hodnote 555 miliónov eur. Tieto zdroje by mali zmobilizovať investície v objeme 1,45 miliardy eur. EFSI je finančný pilier Investičného plánu pre Európu zameraný na zvyšovanie úrovne investícií v Európe, tvorbu pracovných miest a podporu rastu.

Ďalšou dôležitou investíciou EIB je fond rizikového kapitálu do budúcnosti Venture to Future Fund, prostredníctvom ktorého majú byť podporené vnútroštátne investície v členskom štáte, v ktorom je kapitálové financovanie stále nedostatočne rozvinuté. "Kombinovaná účasť fondu a jeho spoluinvestorov uľahčí vznik ďalšej generácie podnikateľských šampiónov na Slovensku," priblížila Pavlova s tým že, toto je ďalšia dôležitá investícia pre Slovensko. Okrem toho uviedla, že vďaka poradenským službám EIB príprava projektov v regiónoch na Slovensku spĺňa podmienky na granty Európskej únie v celkovej sume približne 4,6 miliardy eur s celkovou investičnou hodnotou 8,35 miliardy eur.

EIB vyčlenila 10 miliónov eur pre fond rizikového kapitálu, ktorý investuje najmä do malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom na Slovensku. EIB očakáva, že z celkového finančného príspevku od všetkých investorov vo výške 40 miliónov eur bude mať úžitok zhruba 20 MSP. Fond bol zriadený s podporou Slovak Investment Holdingu (SIH).

Vlani EIB poskytla úverové linky trom bankovým skupinám na Slovensku, a to UniCredit Leasing, VÚB a SGEF CZ. Tieto zdroje majú podporiť rozvoj miestnej infraštruktúry, opatrenia v oblasti klímy, ochrany životného prostredia, energetiky, výskumu a vývoja, inovácií a služieb vrátane cestovného ruchu. Zo sprostredkovaných pôžičiek malo vlani na Slovensku úžitok približne 904 projektov, ktoré predložili MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou a ktorými sa podporilo približne 18.000 pracovných miest. Okrem toho EIB na Slovensku poskytuje poradenské služby, a to napríklad v rámci nástroja Jaspers alebo nástrojov na podporu cieľov v oblasti klímy a energetiky.

Pavlova priblížila, že ďalšie aktivity EIB na Slovensku majú byť zamerané na podporu modernizácie udržateľnej infraštruktúry. Týka sa to napríklad projektov v oblasti verejnej dopravy, energetickej efektívnosti či v projektov v environmentálnej oblasti.