Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. máj 2024Meniny má Ferdinand
< sekcia Ekonomika

EK opísala výhody a prínosy politiky súdržnosti pre európske regióny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Komisia zdôraznila, že v nasledujúcich rokoch bude politika súdržnosti pokračovať v zlepšovaní spravodlivého a trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ.

Brusel 9. februára (TASR) - Politika súdržnosti rieši hlavné výzvy regiónov v členských krajinách EÚ. Naznačila to v stredu Európska komisia (EK) v rámci 8. správy o súdržnosti, ktorú v Bruseli zverejnila eurokomisárka pre súdržnosť Elisa Ferreirová.

Komisia spresnila, že vďaka kohéznej politike bola možnosť v mnohých regiónoch EÚ investovať do udržateľnejšieho a vyváženejšieho rastu s dlhodobými výhodami pre obyvateľov týchto regiónov. Investované zdroje z rozpočtu EÚ podporili fyzickú aj digitálnu infraštruktúru, vzdelávanie a odbornú prípravu, pomohli malým a stredným podnikom a prispeli k cieľom zelenej transformácie.

Kohézna politika zároveň pomohla regiónom EÚ čeliť výzvam pandémie koronavírusu a jej následkom. Dva podporné balíky spustené na jar 2020 - Investičná iniciatíva a Investičná iniciatíva plus (CRII a CRII+) - ponúkli regiónom okamžitú likviditu, zvýšili flexibilitu výdavkov, zvýšili mieru spolufinancovania na 100 % a rozšírili rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ.

V rámci ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU) poskytol novovytvorený balík opatrení REACT-EU dodatočných 50,6 miliardy eur na podporu obnovy po pandémii, čo regiónom a mestám umožnilo pokračovať v investíciách do svojho rastu. EÚ zároveň poskytla aj veľmi potrebnú záchrannú sieť zraniteľným osobám, ktorých situácia sa v dôsledku pandémie stala ešte neistejšou.

Komisia zdôraznila, že v nasledujúcich rokoch bude politika súdržnosti pokračovať v zlepšovaní spravodlivého a trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ. Zároveň bude podporovať zelený a digitálny prechod prostredníctvom komplexného a cieleného prístup k rozvoju (financovanie, riadenie, konzistentnosť a súčinnosť s vnútroštátnymi politikami), viacúrovňovej partnerskej politiky zameranej na lokálne potreby regiónov a prispôsobivosti na nové a neočakávané výzvy.

Najnovšia správa EK o súdržnosti bude podkladom pre diskusie na nadchádzajúcom Kohéznom fóre (17. – 18. 3), na ktorom sa stretnú zástupcovia inštitúcií EÚ, národných, regionálnych a miestnych orgánov zo všetkých členských štátov, sociálnych a ekonomických partnerov, mimovládnych organizácií a akademickej sféry. Fórum prediskutuje spôsoby, akými môže politika súdržnosti zabezpečiť, aby žiadny región nezostal pozadu v prebiehajúcich štrukturálnych zmenách a aby všetky regióny mohli využívať výhody prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)