Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Ekonomika

EK povolila Slovensku presun 70 miliónov eur na podporu zamestnanosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Projekty na podporu takmer 11.500 pracovných miest sa vďaka aktuálnemu schváleniu realokácie finančných zdrojov v Bruseli môžu začať rozbiehať už v októbri.

Bratislava 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) povolila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR presun 70 miliónov eur na podporu zamestnanosti z operačného programu Vzdelávanie do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. TASR o tom informoval hovorca rezortu Michal Stuška.

Zvýšenie príspevku je podľa neho osobitne potrebné najmä na urgentné riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí.

"Riešenie tohto problému je cieľom nielen našej vlády, ale aj Európskej komisie, keďže Slovensko, ako aj celá Európa čelí narastajúcej a dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí. Aj preto zástupcovia EK ešte začiatkom leta na prvých rokovaniach potvrdili vedeniu MPSVaR ich maximálny záujem mimoriadne skrátiť inokedy zdĺhavejší schvaľovací proces na niekoľko mesiacov," povedal Stuška.

Projekty na podporu takmer 11.500 pracovných miest sa vďaka aktuálnemu schváleniu realokácie finančných zdrojov v Bruseli môžu začať rozbiehať už v októbri. Budúci žiadatelia o dotáciu na vytvorenie nových miest môžu očakávať vyhlásenie výzvy zo strany Európskeho sociálneho fondu v najbližších týždňoch, informoval Stuška.

Dodal, že Slovensko 11. júla predložilo EK žiadosť o revíziu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z dôvodu výrazných sociálnoekonomických zmien. V rámci troch projektov už viacnásobne prerokovaných a konzultovaných s EK chce MPSVR podporiť vznik približne 11.500 nových pracovných miest vo verejnom i v súkromnom sektore. V záujme pomoci čo najširšiemu spektru zamestnávateľov a odvetví budú projekty postavené na jednoduchej grantovej schéme. Ministerstvo práce bude zamestnávateľom, ktorí vytvoria preukázateľne nové pracovné miesta, prispievať na časť mzdových výdavkov maximálne do výšky minimálnej mzdy a príslušných odvodov. Z novovytvorených pracovných miest sa väčšina bude týkať mladých nezamestnaných do veku 29 rokov.

"Spoločným cieľom Bruselu, ako aj MPSVR nie je len samotné vytvorenie nových pracovných miest s dôrazom na mladých nezamestnaných, dlhodobým efektom ostáva udržateľnosť týchto miest, ako aj zvýšenie kvalifikácie, a tým aj zamestnateľnosti týchto mladých ľudí do budúcnosti," zdôraznil Stuška. Vynaložené prostriedky podľa neho považuje v rámci celospoločenského sociálneho i ekonomického záujmu za dlhodobo efektívne aj EK.

Hovorca uviedol, že každý zamestnávateľ žiadajúci o dotáciu na nové pracovné miesto sa bude musieť zmluvne zaviazať udržať dané pracovné miesto aj po uplynutí dotácie z Európskeho sociálneho fondu na obdobie súvisiace s typom projektu, minimálne však na šesť mesiacov. Pre minimalizáciu rizika zneužitia tejto podpory bude zamestnávateľ povinný dokladovať, že v poslednom roku nezrušil pracovné miesta, ako aj skutočnosť, že nový zamestnanec bol predtým minimálne jeden mesiac evidovaný úradom práce uchádzač o zamestnanie. V opačnom prípade by existovalo reálne riziko, že by sa na dotované miesta mohli zamestnať pôvodní, čerstvo prepustení zamestnanci.