Quantcast
< sekcia Ekonomika

Elektronické aukcie znižujú priestor na korupciu, šetria čas a peniaze

Tatiana Behrová, MV SR, poradkyňa ministra, ilustračné foto. Foto: Tablet.tv

Zavedenie elektronického trhoviska na Slovensku znamenalo veľký posun pre zefektívnenie procesov verejného obstarávania.

Ostrava/Bratislava 5. novembra (TASR) - Výmena skúseností a poznatkov z oblasti elektronických aukcií, elektronizácie procesov verejných zákaziek, ako aj ďalších oblastí vo verejnom obstarávaní sú ústrednou témou 11. ročníka konferencie eBF, ktorá sa v týchto dňoch koná v ČR v Ostrave. Podujatie sa za svoju 11-ročnú históriu stalo najväčšou e-sourcingovou konferenciou v Európe.

O perspektívach rozvoja a trendoch elektronizácie verejného obstarávania, ako aj uplatňovaní spektra nových elektronických nástrojov informovala približne 400 odborníkov z oblasti biznisu a verejnej správy poradkyňa ministra vnútra SR pre verejné obstarávanie Tatiana Behrová. Ako uviedla, zavedenie elektronického trhoviska na Slovensku znamenalo veľký posun pre zefektívnenie procesov verejného obstarávania. Elektronický komunikačný systém automaticky generuje zmluvy na základe transparentných elektronických aukcií. Trhovisko pri podlimitných zákazkách prinieslo na Slovensku časovú a priestorovú flexibilitu, zníženie administratívnej náročnosti pre obstarávateľov aj dodávateľov, zjednodušenie a stransparentnenie procesov.

V neposlednom rade elektronické obchodovanie odstraňuje administratívnu záťaž, minimalizuje úkony dodávateľa pri predkladaní ponúk, znižuje materiálové a personálne náklady. V krátkej budúcnosti podľa Behrovej práve elektronizácia celých procesov bude naberať na intenzite a význame.

Účastníci konferencie sa zhodli, že e-aukcie zmenšujú priestor pre korupčné správanie, verejným inštitúciám šetria čas a financie.