Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. jún 2023Meniny má Norbert
< sekcia Ekonomika

Energodotácie sú zdaniteľným príjmom, no umožňujú daňové výdavky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Z pohľadu dane z príjmov predstavujú energodotácie zdaniteľný príjem, čím sa líšia od väčšiny predošlých dotácií poskytovaných počas koronakrízy v rámci opatrení Prvá pomoc.

Bratislava 20. marca (TASR) - Aktuálna výzva pre predkladanie žiadostí o dotáciu na zvýšené ceny plynu a elektriny za január tohto roka má aj daňové implikácie. Firmy potrebujú pri získaní dotácie počítať s daňou z príjmu a riešením dane z pridanej hodnoty (DPH). Otázkou je tiež to, ako korektne prerozdeliť dotáciu medzi nájomcov obchodných či výrobných priestorov. Upozornila na to medzinárodná poradenská spoločnosť Grant Thornton.

Z pohľadu dane z príjmov predstavujú energodotácie zdaniteľný príjem, čím sa líšia od väčšiny predošlých dotácií poskytovaných počas koronakrízy v rámci opatrení Prvá pomoc. Zároveň však pri nich nedochádza k vylučovaniu daňových výdavkov hradených z dotácie, nemusí ísť teda o daňové znevýhodnenie.

"Pri uplatnení oslobodenia pri dotáciách bolo takmer vo všetkých prípadoch nutné v rovnakej výške vylúčiť z daňových výdavkov aj výdavky súvisiace s oslobodenou dotáciou, čím sa dotácia stala daňovo neutrálnou," pripomenul daňový odborník z poradenskej spoločnosti Branislav Mačuha.

Na aktuálne dotácie sa s výnimkou dodávateľov energií neuplatňuje DPH. "Energodotácie nepredstavujú z pohľadu dane z pridanej hodnoty dotáciu alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby, a preto sa do základu dane nezahŕňajú. Samotný príjem energodotácií teda nemá žiadny vplyv na DPH," vysvetlil Mačuha. Ani skutočnosť, že dotácia môže ovplyvniť cenu tovarov alebo služieb, ktoré dodáva dotovaný subjekt, podľa neho nestačí na to, aby sa stala predmetom dane.

Na to, aby dotácia bola priamo viazaná na cenu dodávok, je nutné, aby bola dotovanému subjektu platená za účelom zabezpečenia konkrétnych tovarov a služieb. Energodotácia sa, naopak, považuje za prevádzkovú dotáciu pokrývajúcu časť bežných nákladov podniku, priblížil odborník. Tieto dotácie sú preto mimo režimu DPH.

"Toto neplatí napríklad na kompenzácie poberané dodávateľmi energií k cenám energií z dôvodu uplatňovania regulovaných cien pre regulované subjekty, ako sú napríklad domácnosti. Takéto dotácie k cenám energií sú predmetom DPH u dodávateľov energií a prijatá dotácia sa považuje za sumu s DPH," doplnil Mačuha.

Ak vlastník budovy prenajíma priestory ďalším firmám, v praxi často požaduje popri nájomnom úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody či tepla. Nájomca však nemôže požiadať o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií, ak má odberné miesto zriadené prenajímateľ.

"Ak by sa prenajímateľ rozhodol nájomcovi kompenzovať vysoké ceny energií po vzniku daňovej povinnosti k DPH, odporúčame nastaviť takúto kompenzáciu ako zľavu z ceny, čiže ako tzv. zníženie ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti k DPH," dodal daňový odborník.