< sekcia Ekonomika

ENERGOFÓRUM 2013 – plyn je priestor na energetickú diskusiu

Foto: ENERGOFÓRUM 2013

O nanajvýš aktuálnych otázkach rozvoja a budúcnosti energetického trhu v oblasti plynu sa bude diskutovať na konferencii ENERGOFÓRUM 2013 – plyn.

Bratislava 20. mája (OTS) - Konferencia sa uskutoční 27. – 28. mája 2013 v hoteli Družba v Demänovskej doline pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Konferenciu pripravila spoločnosť sféra, a.s. v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Podľa informácií riaditeľa úseku obchodu spoločnosti sféra, a.s. RNDr. Oskára Halzla a výkonného riaditeľa SPNZ Ing. Jána Klepáča, súčasné plynárenstvo na Slovensku i v Európe prežíva veľmi zložité obdobie. V Európe v ostatných rokoch dochádza k výraznému poklesu spotreby plynu. Medziročne je to až 10 percent v rokoch 2010 až 2011 a ďalšie tri percentá v rokoch 2011 až 2012. Ja za tým viacero dôvodov, okrem iného až paradox, keď Európski prevádzkovatelia tepelných elektrární napriek deklarovanému environmentálnemu postoju presadzujú výrobu elektrickej energie z uhlia namiesto z plynu. A tak sa nenapĺňa pôvodný scenár, podľa ktorého v energetickom mixe v najbližších desaťročiach v Európe mali mať prioritu paroplynové zdroje výroby elektriny. Veľa sa hovorí aj o nových trendoch mimo Európy, ako je výroba bridlicového plynu v USA a aký to má ďalekosiahly vplyv na vývoj cien plynu. O týchto a ďalších témach sa bude hovoriť aj na pripravovanej konferencii ENERGOFÓRUM 2013 – plyn.

Účasť na konferencii prisľúbili viacerí odborníci, ktorí podrobne sledujú vývoj v tejto oblasti. Na Slovenku máme veľmi veľkú prepravnú kapacitu zemného plynu a podľa odborníkov ide o jednu z najväčších v Európe. Je to prepravná sieť Eustream, ktorá však v nasledujúcom období bude pod silným konkurenčným tlakom. Veľa závisí od Rusko-Ukrajinských vzťahov, na ktoré sme už nie raz doplatili. Rusko sa rozhodlo budovať plynovody na severe Európy i na juhu a obísť Ukrajinu. Nordstream už dopravuje plyn z Ruska až na sever Nemecka a je spúšťaná už druhá rúra plynovodu. Taktiež funguje doprava plynu cez plynovod Jamal čo má značný vplyv na pokles dopravy plynu cez Slovensko. Spoločnosť Eustream, a.s., podporuje všetky možnosti a projekty, ktoré môžu priniesť zvýšenie štandardov bezpečnosti dodávok plynu pre SR a iné štáty a zároveň využitie kapacít slovenskej prepravnej siete. Napríklad prepojenie Bieloruska, Poľska a Slovenska je reálny a už v minulosti analyzovaný koncept. K projektu sa v spoločnosti Eustream, a.s., vracajú po cca 10 rokoch, keď sa spolu s partnerskými plynárenskými spoločnosťami zaoberali prepojením Jamalského plynovodu a tradičnej prepravnej trasy z východu na západ v bode Veľké Kapušany. Rokovania s partnerskými spoločnosťami momentálne pokračujú avšak v tejto fáze podľa ich vyjadrenia nie je možné konkretizovať podrobnosti, nakoľko žiadne záväzné dohody zatiaľ neboli uzavreté.

Európska únia má snahu vytvoriť jednotný energetický trh s elektrinou a plynom. Zatiaľ čo v oblasti elektriny sa tieto snahy postupne, na úrovni regiónov, darí pomaly napĺňať, v oblasti plynu ide o oveľa tvrdší oriešok. Podľa odborníkov jednotlivé štáty Európskej únie sa zameriavajú predovšetkým na svoj národný trh a veľkým problémom je neexistencia vzájomného prepojenia jednotlivých krajín. Pokiaľ ide o slovenskú legislatívu, nedávno bola schválená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. Pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom s účinnosťou od 1. 2. 2013. Spoločnosť sféra, a.s. usporiadala v marci a v apríli pre energetických odborníkov dva odborné semináre k výkladu a praktickým príkladom dosahu tejto vyhlášky. Semináre sa stretli s obrovským záujmom. Pokiaľ ide o dodávku plynu, pravidlá trhu riešia napríklad otázku preddavkov – určujú strop mesačného preddavku na sumu 1/11 spotreby za predošlé zúčtovacie obdobie a inú výšku je potrebné s odberateľmi dohodnúť. Zmeny v energetickej legislatíve sú tiež jedna z podstatných tém pripravovanej konferencie ENERGOFÓRUM 2013 – plyn.