< sekcia Ekonomika

Analýza: Ťažba v národných parkoch nestúpa

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Analýzu ťažby drevnej hmoty realizovanej v národných parkoch na Slovensku dostala za úlohu spracovať Štátna ochrana prírody SR od Ministerstva životného prostredia SR.

Zvolen 15. júla (TASR) - Ťažba v slovenských národných parkoch (NP) nestúpa. Zhodli sa na tom na pracovnom stretnutí vo Zvolene odborníci z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky (NLC – ÚLZI) Zvolen, ako aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Ako TASR informoval Igor Viszlai z referátu komunikácie a marketingu NLC, nesúlad o výške ťažby v NP v uplynulom období prezentovaný v médiách zapríčinilo rozdielne metodické spracovanie údajov z lesnej hospodárskej evidencie. Analýzu ťažby drevnej hmoty realizovanej v národných parkoch na Slovensku dostala za úlohu spracovať ŠOP SR od Ministerstva životného prostredia SR.

"ŠOP SR sa rozhodla analýzy spracovať vo vlastnej réžii, z údajov poskytnutých NLC Zvolen v nedávnej dobe. Pracovníci realizujúci analýzy sa s uvedenou problematikou zaoberali prvýkrát, preto niektoré postupy konzultovali aj s pracovníkmi NLC - ÚLZI Zvolen.

Napriek tomu došlo pri metodickom spracovaní dát pracovníkmi ŠOP SR k chybovým výstupom z dôvodu neskúsenosti, na čo NLC Zvolen ústretovo upozornilo a došlo k spoločnému pracovnému stretnutiu,"
priblížil proces Viszlai. "V rámci pracovného stretnutia bola použitá metodika spracovania údajov, ktorá potvrdila, že výsledky spracovania NLC sú správne," dodal.

Z údajov vyplýva, že výška ťažby v národných parkoch od roku 2012 bola zhruba na rovnakej úrovni, pričom za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov. Z podkladov vykonania ťažby drevnej hmoty v národných parkoch doložených z NLC Zvolen za roky 2012 – 2020 vyplýva, že za roky 2012 – 2019 sa vyťažilo a odviezlo spolu 8,22 milióna kubických metrov (m3) drevnej hmoty, čo je v priemere 1,03 milióna m3 ročne.

V roku 2020 sa vyťažilo a odviezlo spolu 591.000 m3 drevnej hmoty. "Pravdepodobným dôvodom zníženia výšky ťažby v roku 2020 bol celkovo menší objem spracovanej náhodnej ťažby, ako aj problémy na trhu s drevom z dôvodu vzniku pandémie," doplnil Viszlai.

Podľa neho spracovanie tejto náhodnej ťažby bolo v minulosti realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ale súčasne v rozpore s cieľmi pre národné parky, ktoré sú zadefinované v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.