< sekcia Ekonomika

Za likvidáciu odpadu zaplatí Beluša za 4 roky takmer pol milióna eur

Koše na triedenie odpadu (ilustračné foto) Foto: TASR

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v súťaži je do 19. marca.

Beluša 25. februára (TASR) – Za zber a likvidáciu komunálneho a objemného odpadu zaplatí obec Beluša v Púchovskom okrese v najbližších štyroch rokoch maximálne 490.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obec zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ako informoval prednosta obecného úradu v Beluši Ján Matušov, v súčasnosti má obec uzavretú dohodu na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a objemného odpadu so spoločnosťou AVE odpadové hospodárstvo s.r.o., ktorá sa končí 31. marca tohto roku. Výsledkom súťaže by mala byť rámcová dohoda v trvaní 48 mesiacov. Obec tak chce zabezpečiť udržanie stabilnej ceny za odvoz a likvidáciu odpadu.

K vyhláseniu verejnej súťaže zo strany obce Beluša došlo v tomto roku po sumarizácii nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a objemného odpadu za rok 2019. Minulý rok obec zaplatila za zber a likvidáciu komunálneho odpadu a objemného odpadu sumu vo výške 147.027 eur. V prípade, ak verejná súťaž prebehne úspešne, zmluva s úspešným uchádzačom by bola účinná od 1. apríla,“ uviedol Matušov.

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v súťaži je do 19. marca.