Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. máj 2024Meniny má Ferdinand
< sekcia Ekonomika

Envirorezort sprísnil proces posudzovania malých vodných elektrární

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Verejná ochrankyňa práv navrhuje zabezpečiť, aby orgány verejnej správy venovali adekvátnu pozornosť zohľadneniu najlepších dostupných vedeckých poznatkov v posudzovacích a povoľovacích procesoch.

Bratislava 9. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR aj po skúsenostiach z minulosti sprísnilo a stransparentnilo celý proces posudzovania pre malé vodné elektrárne (MVE). Uviedol to pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák v reakcii na dnešnú tlačovú besedu verejnej ochrankyne práv (VOP) Jany Dubovcovej.

Z prieskumu Kancelárie VOP vykonaného počas roku 2016 vyplýva, že pri konaní a rozhodovaní orgánov verejnej správy v povoľovacích procesoch týkajúcich sa MVE dochádzalo a dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd. Týkajú sa práva na priaznivé životné prostredie (ŽP), práva na včasné a úplné informácie o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Ferenčák pripomenul, že v polovici januára tohto roka vláda schválila Aktualizáciu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu (HEP) vodných tokov SR do roku 2030. "Materiál stanovil jasné pravidlá, kedy MVE podlieha procesu posudzovania," informoval ďalej hovorca MŽP.

Po novom tak povinnému posudzovaniu podľa Ferenčáka podlieha každý nový projekt MVE s výkonom nad 0,1 megawattu (MW), s výkonom do 0,1 MW podlieha zisťovaciemu konaniu. "Aktualizácia (koncepcie) zároveň uvádza aj povinnosť zverejňovania zmlúv medzi správcami vodných tokov a žiadateľmi o výstavbu MVE," zdôraznil.

"Týmito opatreniami práca MŽP nekončí. Práve naopak, do procesu chceme vliať ešte väčšiu transparentnosť. Pripravujeme ďalšie nové požiadavky, ktorých splnenie budú musieť žiadatelia o výstavbu MVE preukázať. Naším cieľom je ešte viac sprehľadniť výber žiadateľov. V súčasnosti hľadáme najvhodnejšiu formu posúdenia žiadostí, najmä pri profiloch, kde sa bude uchádzať viac záujemcov," dodal Ferenčák.

"Všetkými nedostatkami, ktoré boli zistené v konaniach obcí pri vydávaní územných rozhodnutí pre MVE, sa príslušné orgány nášho rezortu budú zaoberať, a to v rámci inštitútov opravných prostriedkov podľa zákona o správnom konaní, uplatnených proti konkrétnym rozhodnutiam," doplnila v reakcii Karolína Ducká, riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Úrad VOP na základe svojich zistení odporúča MŽP SR zabezpečiť, aby boli dôkladne, odborne a verejne posúdené kumulatívne vplyvy viacerých MVE na toku alebo jeho časti, a to v primeranej miere ako na úrovni strategických dokumentov, tak aj pri posudzovaní a povoľovaní jednotlivých vodných stavieb. Na tento účel by mali vypracovať metodický materiál pre posudzovanie kumulatívnych a synergických vplyvov MVE na ŽP.

Envirorezortu odporúča VOP taktiež transparentnosť procesu "prideľovania" profilov na výstavbu MVE, zabezpečiť zverejňovanie zápisníc z rokovaní komisie pre využívanie HEP na internetovej stránke MŽP.

MŽP, ako aj Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR navrhuje VOP zabezpečiť spracovanie materiálu o princípoch dobrej správy a ich uplatňovaní v konaniach orgánov verejnej správy. Navrhuje rezortom zároveň zabezpečiť, aby orgány verejnej správy venovali adekvátnu pozornosť zohľadneniu najlepších dostupných vedeckých poznatkov v posudzovacích a povoľovacích procesoch.