< sekcia Ekonomika

Envirorezort: Za posledné roky sme spravili kroky na pomoc opeľovačom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zuzana Onufer z odboru komunikácie MŽP SR pripomenula, že pred letom parlament schválil legislatívu o inváznych druhoch, ktorá chráni aj pôvodných opeľovačov na Slovensku.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR za posledné tri roky spravilo viacero legislatívnych a nelegislatívnych krokov pre ochranu opeľovačov na Slovensku. Uviedla to pre TASR Zuzana Onufer z odboru komunikácie MŽP SR v reakcii na výzvu pestovateľov cukrovej repy, ktorí podpísali v piatok memorandum s SPPK, včelármi a spracovateľmi cukru.

Na rozdiel od agrorezortu, ktorý podporuje včelárov, envirorezort podľa nej podporuje práve vhodné prostredie pre opeľovače, vrátane včiel, napríklad budovaním medonosných lúk.

Pripomenula, že pred letom parlament schválil legislatívu o inváznych druhoch, ktorá chráni aj pôvodných opeľovačov na Slovensku. Prešla aj dôležitá novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň je vyhlásená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia za 22 miliónov eur. Podporené môžu byť projekty venujúce sa zachovaniu biodiverzity, projekty budovania zelenej infraštruktúry vrátane kvitnúcich medonosných lúk a pásov.

Zdôraznila, že v neposlednom rade rezort pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. mája) a Medzinárodného dňa biodiverzity (22. mája) zorganizoval v spolupráci s obchodným reťazcom kampaň, počas ktorej poukázal na význam opeľovačov pre produkciu potravín.

"Čo sa týka moderného poľnohospodárstva, ktoré bude ohľaduplné k životnému prostrediu, ministerstvo jednoznačne podporuje túto myšlienku. Agrochémiu považujeme vždy za krajné riešenie a jej aplikáciu najmä vo vzácnych lokalitách, ktoré chránime, považujeme za absolútne nepatričné. Samotné využívanie agrochémie v poľnohospodárstve, jej dopady na ľudí však nespadajú pod envirorezort. V tejto oblasti je autoritou napríklad Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave patriaci pod rezort pôdohospodárstva," upozornila Onufer.

"Napriek tomu sme sa téme rámcovo venovali v našej Envirostratégii 2030, ktorú sme presadili na vláde, a teda je smerodajná aj pre iné rezorty," dodala Onufer. V nej sa podľa nej napríklad uvádza, že "podpora biodiverzity môže prispievať k ekologickej rovnováhe, napríklad dravé vtáky môžu byť z hľadiska eliminácie hlodavcov a drobných škodcov na poliach vhodnou alternatívou chemickej ochrany," alebo "bude sa realizovať celoplošné monitorovanie zamerané na stanovovanie a vyhodnotenie výskytu znečisťujúcich látok v pôde. Zavedie sa prísnejšia kontrola predaja a používania priemyselných látok v poľnohospodárstve. Zníži sa spotreba pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečí sa ich kontinuálny pokles".

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský zväz včelárov (SZV), Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS) a Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) podpísali memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor.

Memorandum s názvom Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru je podľa signatárov dôkazom, že vzájomná spolupráca medzi jednotlivými oblasťami, v tomto prípade medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy, prispeje k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam jeho rozvoja.

"Apelujeme aj na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a MŽP SR, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa - slovenský cukor venovali svoju pozornosť a konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky," zdôraznil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.