< sekcia Ekonomika

EOS KSI Slovensko neposkytla registru dlžníkov žiadne informácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Spotrebiteľské Centrum informovalo, že sa naň obrátilo niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa bezplatne registrovali na stránkach registerdlznikov.sk.

Bratislava 1. júla (TASR) – Spoločnosť EOS KSI Slovensko neposkytla Centrálnemu registru dlžníkov (CERD) žiadne informácie o spotrebiteľoch, ani s ním žiadnym spôsobom nespolupracuje. Informovala o tom spoločnosť po tom, ako minulý týždeň Spotrebiteľské Centrum upozornilo na to, že CERD nie je oficiálnym registrom, z ktorého by mohli finančné inštitúcie čerpať údaje pri skúmaní bonity klienta s tým, že informácie o klientoch majú mať práve o EOS KSI Slovensko. Na činnosť registra CERD upozornila aj Národná banka Slovenska (NBS).

Spotrebiteľské Centrum informovalo, že sa naň obrátilo niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa bezplatne registrovali na stránkach registerdlznikov.sk. Po registrácii im bola vystavená faktúra vo výške 500 eur za overenie identity, ktorú CERD v prípade neuhradenia plánuje evidovať ako dlh, respektíve ju vymáhať. K registrácii sa mali spotrebitelia dostať po tom, ako im bolo oznámené, že sa nachádzajú v uvedenom registri s odporúčaním registrácie na webovej stránke a riešenia situácie.

„Podľa ich tvrdení dlhy, pre ktoré majú byť v registri evidovaní, boli dávno splatené, zrušené súdmi, alebo sú premlčané. Z dokumentov, ktoré občania poskytli Spotrebiteľskému Centru vyplýva, že CERD SR eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené inkasnej spoločnosti EOS KSI. Z akého právneho titulu sa citlivé údaje o spotrebiteľoch dostali do neoficiálneho registra, však zatiaľ nie je známe," uviedlo v správe pre médiá Spotrebiteľské Centrum.

Spoločnosť EOS KSI Slovensko ale upozornila, že toto vyjadrenie je neúplné, skresľujúce a dotýka sa dobrej povesti spoločnosti.

„Spoločnosť EOS KSI Slovensko neposkytla CERD žiadne údaje a s týmto neoficiálnym registrom žiadnym spôsobom nespolupracuje,"
uviedol konateľ spoločnosti Michal Šoltes. Upozornil na to, že spoločnosť poskytuje údaje o spotrebiteľských úveroch iba do Registra úverov, ktorý patrí medzi oficiálne registre vedené NBS.

„Spoločnosť EOS KSI Slovensko ako subjekt s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov udeleným NBS, ktorá zároveň vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním jej povinností súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov, poskytuje všetky informácie iba na základe a v medziach zákonov SR," doplnil Šoltes.

Tiež uviedol, že spoločnosť má záujem zistiť zdroj a právny titul poskytnutia údajov do CERD a bude poskytovať potrebnú súčinnosť na objasnenie konaní, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a následnom vyvodení právnych dôsledkov z takýchto protiprávnych konaní.

Na činnosť CERD pritom upozornila aj NBS. „NBS odporúča spotrebiteľom neregistrovať sa v registri CERD. Naďalej platí, že CERD nie je evidovaný ako oficiálny register a stále platí aj upozornenie na webe NBS. Vo veci CERD sme podali aj oznámenie orgánom činným v trestnom konaní," uviedol pre TASR hovorca NBS Peter Majer.