Quantcast
< sekcia Ekonomika

EP: Nabíjacie stanice pre autá by mali byť k dispozícii každých 60 km

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nové pravidlá sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý plánuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Brusel/Štrasburg 19. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu konštatovali, že ak chce EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu, nabíjacie stanice pre elektromobily by mali byť dostupné každých 60 kilometrov (km), vodíkové čerpacie stanice každých 100 km a lode by mali produkovať menej emisií.

Parlament prijal svoju pozíciu k návrhu pravidiel EÚ, ktorých cieľom je podnietiť zavádzanie nabíjacích a alternatívnych čerpacích staníc (elektrických alebo vodíkových) pre automobily, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie udržateľných vozidiel.

Nové pravidlá sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý plánuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Poslanci súhlasili so stanovením minimálnych vnútroštátnych záväzných cieľov na zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Členské štáty musia do roku 2024 predložiť svoj plán o tom, ako tieto ciele dosiahnuť.

Podľa prijatého textu by do roku 2026 mal existovať aspoň jeden elektrický nabíjací park pre autá každých 60 km pozdĺž hlavných ciest EÚ. Pre nákladné vozidlá a autobusy to platí len v rámci základnej cestnej siete TEN-T a s výkonnejšími stanicami. Výnimky budú mať najvzdialenejšie regióny, ostrovy a cesty s nízkou premávkou.

Europoslanci tiež navrhli zriadiť viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest EÚ (každých 100 km), a to rýchlejšie (do roku 2028, nie 2031). Alternatívne čerpacie stanice by mali byť prístupné pre všetky značky vozidiel a platby by mali byť jednoduché.

Zákonodarcovia zaujali svoju pozíciu aj k návrhu pravidiel EÚ o využívaní palív z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových palív v námornej doprave. Parlament chce, aby odvetvie námornej dopravy znížilo emisie skleníkových plynov z lodí o 2 % od roku 2025, o 20 % od roku 2035 a o 80 % v roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2020.

To by sa vzťahovalo na lode nad 5000 ton, ktoré sú zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube, v prístavoch EÚ alebo medzi nimi a na 50 % energie využitej pri plavbách, ak sa prístav odchodu alebo príchodu nachádza mimo EÚ alebo v jej najvzdialenejších regiónoch.

EP si stanovil cieľ, aby sa od roku 2030 používali 2 % palív z obnoviteľných zdrojov a aby kontajnerové lode a osobné lode využívali pobrežné zásobovanie elektrickou energiou počas kotvenia v hlavných prístavoch EÚ. Tým by sa výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch.

V záujme zabezpečenia súladu s pravidlami EÚ sú poslanci naklonení zavedeniu sankcií, ak pravidlá nebudú dodržiavané. Príjmy z nich by mali smerovať do Fondu pre oceány a prispievať k dekarbonizácii námorného sektora.

Za mandát na rokovanie o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá zahlasovalo 485 poslancov, 65 bolo proti a 80 sa zdržalo hlasovania. V prípade pravidiel pre udržateľné lodné palivá za hlasovalo 451 poslancov, 137 bolo proti a 54 sa zdržalo hlasovania.

Parlament je teraz pripravený začať rokovania o tejto téme s členskými štátmi EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)