Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. december 2023Meniny má Radúz
< sekcia Ekonomika

EÚ chce plánom v oblasti duševného vlastníctva chrániť svoje záujmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Cieľom je zaistiť, aby podniky mohli čo najlepšie využiť svoje vynálezy a výtvory, a zabezpečiť, aby boli prínosom pre hospodárstvo a spoločnosť EÚ.

Brusel 25. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v stredu akčný plán v oblasti duševného vlastníctva. Jeho cieľom je zaistiť, aby podniky, najmä malé a stredné, mohli čo najlepšie využiť svoje vynálezy a výtvory, a zabezpečiť, aby tieto vynálezy a výtvory boli prínosom pre hospodárstvo a spoločnosť EÚ.

Komisia spresnila, že duševné vlastníctvo je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pretože pomáha podnikom zhodnocovať nehmotný majetok. Odvetvia využívajúce práva duševného vlastníctva predstavujú 93 % vývozu tovarov z EÚ. Cieľom akčného plánu je umožniť európskemu kreatívnemu a inovačnému priemyslu udržať si popredné postavenie v globálnom meradle a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu Európy.

Plán EK rieši aj nové výzvy v tejto oblasti, ktoré so sebou priniesla koronakríza, najmä závislosť od kritických inovácií a technológií.

Podľa správy EK sa nehmotný majetok, ako sú značky, dizajny, patenty a dáta, vo vedomostnej ekonomike stáva čoraz dôležitejším. Odvetvia intenzívne využívajúce duševné vlastníctvo predstavujú 45 % celkového HDP a 93 % celkového vývozu EÚ, zatiaľ čo pridaná hodnota duševného vlastníctva narastá vo väčšine európskych priemyselných ekosystémov. Na celom svete sa zvyšuje počet registrácií duševného vlastníctva, lebo nehmotný majetok zohráva čoraz významnejšiu úlohu v celosvetových pretekoch o vedúce postavenie v oblasti technológií.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti pripomenul, že v Európe sa zrodilo veľa popredných svetových inovácií, podniky však ešte stále nedokážu plne chrániť svoje vynálezy a využívať svoje duševné vlastníctvo. "Navrhujeme preto prepracovať systém duševného vlastníctva s cieľom posilniť schopnosť Európy vyvíjať technológie novej generácie, zohľadniť pokrok v oblasti dát a umelej inteligencie, umožniť podnikom rýchlo spojiť svoje poznatky počas krízy a podporiť Európu na ceste k hospodárskej obnove a zelenej transformácii," opísal situáciu Breton.

Akčný plán sa zameriava na opatrenia v piatich kľúčových oblastiach - zlepšenie ochrany duševného vlastníctva; podpora malých a stredných podnikov pri využívaní duševného vlastníctva; uľahčenie zdieľania duševného vlastníctva; boj proti falšovaniu a zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva a nakoniec podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni.

Komisia navrhuje zmodernizovať súbor existujúcich nástrojov duševného vlastníctva a pripraviť ich na digitálny vek vrátane zlepšenia dodatkových ochranných osvedčení pre patentované lieky a prípravky na ochranu rastlín a modernizácie ochrany dizajnov EÚ. Cieľom je posilniť ochranu poľnohospodárskych zemepisných označení a zvážiť, či je možný systém ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ.

EK takisto otvára dialóg s cieľom riešiť vplyv nových technológií, ako je umelá inteligencia a blockchain na systém duševného vlastníctva.

Členské štáty EÚ by v snahe zabezpečiť podnikom prístup k rýchlym, účinným a cenovo dostupným nástrojom ochrany, mali urýchlene zaviesť jednotný patentový systém a vytvoriť jednotné kontaktné miesto na ochranu a presadzovanie patentov v celej EÚ.

Keďže dovoz falšovaného a pirátskeho tovaru predstavuje 6,8 % HDP Únie, eurokomisia chce zlepšiť účinné a vyvážené presadzovanie práv duševného vlastníctva. Ako doplnok k pripravovanému aktu o digitálnych službách vytvorí súbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, ktorý uľahčí spoluprácu medzi nositeľmi práv duševného vlastníctva, sprostredkovateľmi (online trhy) a orgánmi presadzovania práva.

Spravodajca TASR Jaromír Novak