< sekcia Ekonomika

EÚ chce ponúknuť neúspešným (ale čestným) podnikateľom reštart

Foto: INTERREG/ÚKS

V Európe ukončí svoje podnikanie každoročne niekoľko tisíc firiem. Prvých päť rokov od založenia prežije len 50% podnikov.

Bratislava 6. apríla (OTS) - V súčasnosti tvoria bankroty približne 15% zo všetkých prípadov zániku spoločností. Znamená to, že únia príde asi o 200 000 podnikov ročne, čo predstavuje približne 1,7 milióna pracovných miest. Príčinou bankrotov nie je nevyhnutne zlé riadenie firmy, často ide o objektívne dôvody, akými sú napríklad neskoré platby. I keď bankrot je v ekonomike prirodzeným javom, jeho dopady na podnikateľov a spoločnosť sú rozsiahle.

V EÚ stále pretrváva stigma neúspechu a spoločnosť podceňuje obchodný potenciál opätovného začiatku v podnikaní. V súčasnosti by 47% Európanov váhalo so zadaním objednávky spoločnosti, ktorá predtým zbankrotovala,“ uvádza Európska komisia. Prax však ukazuje, že zavedenie a podpora politík druhej šance je často účinnejšia než tvorba politík na podporu start-upov. Druhá šanca predstavuje efektívnu možnosť vytvárať pracovné miesta a stimulovať hospodársky rast.

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Trojročný projekt potrvá do leta 2021 a je finančne podporený z Dunajského nadnárodného programu 2014-2020.

Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi.

Projektové konzorcium sa zameriava na zlepšovanie podnikateľského prostredia v podunajskom regióne, pričom podporuje zintenzívnenie spolupráce tvorcov politík, finančných sprostredkovateľov, podnikateľských akcelerátorov a univerzít s podnikateľmi.

Jedným z očakávaných výsledkov projektu je vytvorenie Stratégie v oblasti poskytovania druhej šance podnikateľom v podunajskom regióne, ktorej cieľom bude harmonizovať existujúce opatrenia v danej oblasti a tiež ponúknuť zaujímavé vedomostné zdroje pre tvorcov politík. Vďaka danej stratégii budú k dispozícii potrebné nástroje, ktoré môžu mať kľúčový dopad na posun v oblasti poskytovania druhej šance podnikateľom.

Ďalším výstupom projektu je aj tzv. Nástroj politiky vzdelávania (tzv. Transnational Policy Learning Instrument), ktorého cieľom je podpora tvorcov politík v podunajskom regióne pri zlepšovaní vzájomného porozumenia týkajúceho sa rámcových podmienok v oblasti poskytovania druhej šance pre podnikateľov, ako aj osvedčených postupov pri tvorbe politík v podunajskom regióne. Daný nástroj ponúka zaujímavé vedomostné zdroje a identifikuje kroky a nástroje potrebné na dosiahnutie pokroku v oblasti poskytovania druhej šance podnikateľom.

Projekt DanubeChance2.0 je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).
Bližšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke projektu.