Quantcast
< sekcia Ekonomika

EÚ dá po roku 2020 vyše deväť miliárd eur na program Digitálna Európa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Exekutíva EÚ vytvorila stratégiu digitálneho jednotného trhu, a tiež regulačný rámec zodpovedajúci nastupujúcej digitálnej ére.

Brusel 6. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. V rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 by mal mať k dispozícii investície vo výške 9,2 miliardy eur.

Exekutíva EÚ vytvorila stratégiu digitálneho jednotného trhu, a tiež regulačný rámec zodpovedajúci nastupujúcej digitálnej ére. Túto stratégiu však treba doplniť o ambiciózne financovanie. Investície do programu Digitálna Európa sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ a na rozvoj a posilňovanie strategických európskych digitálnych kapacít.

Tieto kľúčové kapacity sa týkajú vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností.

Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip zdôraznil, že cieľom je prispôsobiť rozpočet EÚ budúcim výzvam, pričom digitálna transformácia sa zohľadňuje vo všetkých návrhoch, počnúc dopravou, energetikou a poľnohospodárstvom až po zdravotnú starostlivosť a kultúru.

Návrh Komisie sa zameriava na päť oblastí.

1. Superpočítače. EK vyčlenila 2,7 miliardy eur do budovania a posilňovania supervýkonnej výpočtovej techniky a spracovania údajov v Európe. Digitálna Európa má zaviesť do rozpočtového roku 2022/2023 superpočítačovú a dátovú infraštruktúru svetovej úrovne s exaflopovými kapacitami (1018 výpočtov za sekundu) a do rozpočtového roka 2026/2027 zariadenia s kapacitou nad rámec exaflopového výkonu.

2. Umelá inteligencia. Suma 2,5 miliardy eur je určená na rozšírenie umelej inteligencie do všetkých európskych hospodárskych a spoločenských sfér.

3. Kybernetická bezpečnosť a dôvera. Do ochrany digitálneho hospodárstva EÚ, spoločnosti a demokracie chce EK investovať 2 miliardy eur. Tieto zdroje pôjdu aj na zvyšovanie kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti priemyselného odvetvia EÚ, financovanie najmodernejšieho vybavenia a infraštruktúry.

4. Digitálne zručnosti. Podporou vo výške 700 miliónov eur chce EK zabezpečiť, aby súčasná a budúca pracovná sila mala možnosť ľahko získať pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých kurzov odbornej prípravy a stáží na pracovisku, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt.

5. Široké využívanie digitálnych technológií. Komisia chce, aby sa tieto technológie využívali vo všetkých hospodárskych a spoločenských sférach, na čo vyčlenila 1,3 miliardy eur. Tým sa má zabezpečiť digitálna transformácia verejnej správy a verejných služieb a ich interoperabilita v rámci celej EÚ. Cieľ je uľahčiť prístup k technológiám a know-how pre všetky podniky, najmä malé a stredné podniky. Za týmto účelom vzniknú Centrá digitálnej inovácie, ktoré pre malé a stredné podniky a verejnú správu budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesta poskytujúce prístup k technologickým poznatkom a experimentálnym zariadeniam a poskytnú aj poradenstvo na lepšie posúdenie digitálnej transformácie projektov.


Spravodajca TASR Jaromír Novak