Quantcast
< sekcia Ekonomika

EÚ po pandémii a invázii prijala pohotovostný plán pre oblasť dopravy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Mnohé z nástrojov tohto plánu sa už podľa nej prejavili pri podpore Ukrajiny, vrátane koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré Ukrajincom pomáhajú vyvážať ich obilie na svetové trhy.

Brusel 23. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prijala pohotovostný plán pre oblasť dopravy s cieľom posilniť odolnosť dopravy v EÚ v čase kríz. Plán vychádza z ponaučení z pandémie ochorenia COVID-19 a zohľadňujú sa v ňom aj výzvy, ktorým odvetvie dopravy čelí od začiatku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine.

Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti uviedla, že obe krízy zdôraznili význam odvetvia dopravy v EÚ a potrebu pracovať na lepšej pripravenosti a odolnosti. "Pandémia koronavírusu nebola prvou krízou s dôsledkami pre odvetvie dopravy a z ruskej invázie na Ukrajinu vyplýva, že určite nebude poslednou. Preto musíme byť pripravení. Pohotovostný plán vytvára pevný rámec pre odvetvie dopravy EÚ odolné voči kríze. Verím, že tento plán bude kľúčovou hnacou silou odolnosti dopravy," uviedla komisárka.

Mnohé z nástrojov tohto plánu sa už podľa nej prejavili pri podpore Ukrajiny, vrátane koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré Ukrajincom pomáhajú vyvážať ich obilie na svetové trhy.

Plán EK navrhuje súbor 10 opatrení na usmernenie Únie a jej členských štátov pri zavádzaní núdzových opatrení reakcie na krízu. Patrí k nim prispôsobenie právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy krízovým situáciám, zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy či zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí.

Rovnako aj riadenie tokov utečencov a repatriácia uviaznutých cestujúcich a pracovníkov v doprave, zabezpečenie minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich, spoločné využívanie dopravných informácií alebo posilnenie koordinácie dopravnej politiky. Komisia plánuje tiež posilnenie kybernetickej bezpečnosti, testovanie nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy a spoluprácu s medzinárodnými partnermi.

Jedným z kľúčových ponaučení z pandémie je podľa EK význam koordinácie protikrízových opatrení, napríklad s cieľom zabrániť situáciám, keď nákladné automobily, ich vodiči a základný tovar uviaznu na hraniciach.

Pohotovostným plánom pre dopravu sa zavádzajú hlavné zásady, ktoré zabezpečujú, aby boli protikrízové opatrenia primerané, transparentné, nediskriminačné a v súlade so zmluvami EÚ a zároveň schopné zabezpečiť, aby jednotný trh fungoval tak, ako by mal.

Eurokomisia sa zaviazala koordinovať sieť kontaktných miest pre koridory solidarity a platformu na vytváranie kontaktov pre koridory solidarity s cieľom zabezpečiť, aby Ukrajina mohla vyvážať svoje dopestované obilie a dovážať tovar, ktorý potrebuje - od humanitárnej pomoci až po krmivo pre zvieratá a hnojivá.