Quantcast
< sekcia Ekonomika

EÚ predložila plán na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Plán za vyše 210 miliárd eur do roku 2027 má znížiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív a podporiť riešenia v boji proti klimatickej kríze.

Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila plán REPowerEU ako reakciu na narušenie globálneho trhu s energiou spôsobené ruskou inváziou na Ukrajine. Plán za vyše 210 miliárd eur do roku 2027 má znížiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív a podporiť riešenia v boji proti klimatickej kríze.

Komisia pripomenula, že EÚ sa potrebuje zbaviť závislosti od ruských fosílnych palív, ktoré sa používajú ako ekonomická a politická zbraň a stoja európskych daňových poplatníkov takmer 100 miliárd eur ročne. Dosiahnutie cieľov REPowerEU si vyžaduje dodatočné investície vo výške 210 miliárd eur do roku 2027. Zníženie dovozu ruských fosílnych palív môže EÚ ušetriť takmer 100 miliárd eur ročne. Investície musí pokryť súkromný a verejný sektor, a to na vnútroštátnej, cezhraničnej a celoeurópskej úrovni. Na podporu plánu REPowerEU je už k dispozícii 225 miliárd eur vo forme pôžičiek v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF).

Opatrenia uvedené v pláne REPowerEU majú podobu úspor energie, diverzifikácie dodávok energie a zrýchleného zavádzania obnoviteľnej energie s cieľom nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle, doprave a pri výrobe elektriny.

Eurokomisia navrhuje vykonať cielené zmeny a doplnenia nariadenia o RRF s cieľom začleniť do existujúcich národných plánov obnovy a odolnosti aj osobitné kapitoly REPowerEU.

Komisia upozornila, že úspory energie sú najrýchlejším a najlacnejším spôsobom riešenia súčasnej energetickej krízy, a preto navrhuje posilniť dlhodobé opatrenia v oblasti energetickej účinnosti vrátane zvýšenia záväzného cieľa z 9 % na 13 % v rámci legislatívneho balíka "Fit for 55". Už krátkodobé zmeny správania by mohli znížiť dopyt po plyne a rope o 5 %, preto EK vyzvala členské štáty, aby začali konkrétne komunikačné kampane zamerané na domácnosti a priemysel.

Členské štáty by okrem toho mali využívať fiškálne opatrenia na podporu úspor energie, ako sú znížené sadzby DPH na energeticky účinné vykurovacie systémy, izoláciu budov a spotrebiče a výrobky.

Pre zaistenie diverzifikácie dodávok energie EÚ už niekoľko mesiacov spolupracuje s medzinárodnými partnermi. Zaistila rekordné úrovne dovozu skvapalneného plynu (LNG) a vyššie dodávky cez plynovody. Novovytvorená energetická platforma EÚ umožní dobrovoľné spoločné nákupy plynu, LNG a vodíka združovaním dopytu a optimalizáciou využívania infraštruktúry. Ako ďalší krok EK zváži zopakovať scenár pri nákupe proticovidových vakcín - cez mechanizmus spoločného nákupu chce vyrokovať a uzavrieť zmluvy o nákupoch plynu (alebo zeleného vodíka) v mene zúčastnených členských štátov.

Okrem toho eurokomisia zváži aj legislatívne opatrenia, ktoré budú časom vyžadovať diverzifikáciu dodávok plynu zo strany členských štátov.

V stredu prijatá "vonkajšia energetická stratégia EÚ" uľahčí energetickú diverzifikáciu a budovanie dlhodobých partnerstiev s dodávateľmi vrátane spolupráce v oblasti vodíka alebo iných ekologických technológií. V Stredozemnom mori a Severnom mori budú vybudované hlavné koridory pre dodávky vodíka a zoči-voči ruskej agresii EÚ bude v energetickej oblasti podporovať Ukrajinu, Moldavsko, krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva a svojich najzraniteľnejších partnerov.

Plán REPowerEU predpokladá aj masívne rozšírenie a zrýchlenie používania obnoviteľnej energie pri výrobe elektriny pre priemysel, budovy a dopravu. Komisia navrhla zvýšiť hlavný cieľ pre obnoviteľné zdroje energie do roku 2030 zo 40 % na 45 %.

Nahradením uhlia, ropy a zemného plynu v priemyselných procesoch sa podľa EK znížia emisie skleníkových plynov a posilní sa bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Úspora energie, efektívnosť, náhrada fosílnych palív, elektrifikácia a zvýšený odber zeleného vodíka, bioplynu a biometánu v priemysle by mohli do roku 2030 ušetriť až 35 miliárd kubických metrov zemného plynu nad rámec toho, čo sa predpokladá v návrhoch legislatívneho balíka Fit for 55.

S cieľom zvýšiť úspory energie a efektívnosť v sektore dopravy EK pripraví legislatívny balík ekologickejšej nákladnej dopravy, s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť v tomto sektore.

spravodajca TASR Jaromír Novak