< sekcia Ekonomika

EÚ predstavila iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Komisia upozornila, že pandémia nového koronavírusu potvrdila, aké je pre mladých ľudí neraz ťažké presadiť sa na trhu práce, a preto treba konať rýchlo a zamerať pozornosť na ďalšiu generáciu.

Brusel 1. júla (TASR) – Európska komisia dnes prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom v EÚ prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál pretvárať budúcnosť EÚ a ťažiť z prechodu na zelené a digitálne hospodárstvo, a spustila iniciatívu s názvom Podpora zamestnanosti mladých ľudí: Most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu.

Komisia upozornila, že pandémia nového koronavírusu potvrdila, aké je pre mladých ľudí neraz ťažké presadiť sa na trhu práce, a preto treba konať rýchlo a zamerať pozornosť na ďalšiu generáciu. Exekutíva EÚ chce dostať prechod na zelené a digitálne hospodárstvo do „DNA politík pre mládež a zamestnanosť".

Balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí pozostáva zo štyroch pilierov: iniciatíva Most k pracovným miestam; odborné vzdelávanie a príprava; nový impulz pre učňovskú prípravu a ďalšie opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

EÚ vytvorila v roku 2013 systém záruk pre mladých ľudí a odvtedy uľahčila prístup na trh práce pre približne 24 miliónov mladých ľudí. Iniciatívou s názvom Most k pracovným miestam sa posilní záruka pre mladých ľudí a zvýši sa dosah opatrení na zraniteľných mladých ľudí v celej EÚ, ktoré sú určené ľuďom vo veku od 15 do 29 rokov. Zostal zachovaný záväzok, že tí, ktorí sa zapoja do záruky pre mladých ľudí, do štyroch mesiacov dostanú ponuku zamestnania, vzdelávania, učňovskej alebo odbornej prípravy. Most k pracovným miestam bude inkluzívnejší a osloví širšie spektrum najzraniteľnejších skupín, akými sú rasové a etnické menšiny, mladí ľudia so zdravotným postihnutím či mladí ľudia žijúci v okrajových, vzdialených alebo znevýhodnených mestských častiach.

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy cieľom EK je urobiť vzdelávacie systémy modernejšími, príťažlivejšími, flexibilnejšími a pripravenými na prechod na digitálne a ekologické hospodárstvo. Nový impulz pre učňovskú prípravu zvýši počty kvalifikovaných pracovných síl v širokom spektre odvetví. Komisia pripomenula, že Európske združenie učňovskej prípravy poskytlo viac ako 900 000 príležitostí pre mladých ľudí. Toto obnovené združenie bude presadzovať vytváranie vnútroštátnych koalícií, podporí malé a stredné podniky a zvýši účasť sociálnych partnerov. Cieľom je zachovať súčasnú ponuku učňovskej prípravy.

K ďalším opatreniam na podporu zamestnanosti mladých ľudí patria stimuly do zamestnania a startupov a v strednodobom časovom horizonte do budovania kapacít, sietí mladých podnikateľov a medzipodnikových vzdelávacích centier.

Komisia vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili podporu zamestnanosti mladých ľudí využitím veľkého objemu finančných prostriedkov dostupných v rámci programu EÚ budúcej generácie a budúceho sedemročného rozpočtu EÚ. Na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa cez nástroj EÚ novej generácie malo použiť najmenej 22 miliárd eur.

Únia môže pomôcť s financovaním: grantov pre startupy a úverov pre mladých podnikateľov; mentorských programov; príspevkov pre malé a stredné podniky, ktoré zamestnávajú učňov; odbornej prípravy na získanie nových zručností potrebných na trhu práce; budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti; odbornej prípravy v oblasti riadenia kariéry v rámci formálneho vzdelávania či investícií do digitálnej vzdelávacej infraštruktúry a technológií.

V dôsledku finančnej krízy v roku 2008 vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí zo 16 % v roku 2008 na maximálnych 24,4 % v roku 2013. Čísla postupne klesali a pred vypuknutím koronakrízy dosahovali rekordne nízku úroveň 14,9 %. Napriek tomu je nezamestnanosť mladých ľudí stále viac ako dvakrát vyššia než celková nezamestnanosť. V apríli 2020 bola v EÚ nezamestnanosť mladých ľudí na úrovni 15,4 %, pričom existujú obavy, že po koronakríze v dôsledku recesie prudký nárast nezamestnanosti mladých ľudí ešte len príde.