< sekcia Ekonomika

EÚ prekážajú slovenské obmedzenia pre maloobchodníkov s potravinami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Slovensko má teraz tri mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré uviedla eurokomisia.

Brusel 2. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila svoj mesačný balík právnych rozhodnutí týkajúci sa porušenia právnych predpisov EÚ, ktorého sa dopustili jednotlivé členské štáty. Slovensko dostalo viacero upozornení a výziev na nápravu situácie, jedno z nich sa týka obmedzení pre maloobchodníkov s potravinami. Cieľom rozhodnutí EK je zabezpečiť riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov.

V oblasti politiky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky EK zaslala Slovensku a Rumunsku formálnu výzvu týkajúcu sa voľného pohybu tovarov a slobody usadiť sa.

Komisia žiada Slovensko, aby odstránilo obmedzenia pre maloobchodníkov s potravinami. Exekutíva EÚ sa domnieva, že slovenské opatrenia vytvárajú priaznivejšie obchodné podmienky pre domáce výrobky a obmedzujú slobodu maloobchodníkov pri rozhodovaní o svojom sortimente a rozmiestnení svojich predajných plôch.

Takéto opatrenia sú podľa stanoviska EK v rozpore s pravidlami EÚ o voľnom pohybe tovaru a slobode usadiť sa a vedú k prekážkam zakázaným podľa článkov 34 a 49 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a podľa smerníc o službách a elektronickom obchode.

Slovensko má teraz tri mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré uviedla eurokomisia. V opačnom prípade sa EK rozhodne pre ďalší krok a zašle slovenskej vláde odôvodnené stanovisko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Obchodníci vítajú výzvu EK odstrániť obmedzenia maloobchodníkov s potravinami


Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) vítajú vo štvrtok zverejnenú výzvu (Letter of formal notice) Európskej komisie (EK), ktorá pomenúva konkrétne námietky voči zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami spolu s nepriamou novelou zákona o potravinách. SAMO a SZZV sa na EK obrátili so žiadosťou o preskúmanie súladu týchto predpisov s právom EÚ v lete 2019.

"Konanie Európskej komisie svedčí o tom, že v minulom volebnom období boli na Slovensku prijímané protiprávne predpisy, ktoré, žiaľ, platia dodnes. Tento stav je potrebné zmeniť čo najrýchlejšie. Preto si ceníme, že súčasná vláda aj cez Lex korona prichádza s návrhom nápravy niektorých protiprávnych rozhodnutí z minulosti razantne od začiatku volebného obdobia. Zároveň veríme, že v tom bude vláda pokračovať, aby sa odstránil protiprávny stav aj v ďalších opatreniach, kde EÚ konštatuje rozpor s európskym právom," uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.

"Vítame, že podobne ako my, aj Európska komisia konštatuje porušenie práva EÚ pri zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Preto veríme, že minister pôdohospodárstva a vláda čoskoro predložia do parlamentu novelu zákona, ktorou pretrvávajúci stav porušujúci princípy jednotného trhu EÚ bezodkladne napravia," doplnil výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

SAMO a SZZV spoločne apelujú na vládu SR a Národnú radu SR, aby v čo najkratšom čase zabezpečili nápravu aj v prípade ďalších ustanovení zákonov schválených minulou vládou, ktoré EK namieta. Zároveň v prípade potreby ponúkajú štátu plnú súčinnosť pri príprave zmien, ktoré odstránia protiprávny stav v existujúcej slovenskej legislatíve.

EK žiada Slovensko, aby odstránilo obmedzenia pre maloobchodníkov s potravinami. Exekutíva EÚ sa domnieva, že slovenské opatrenia vytvárajú priaznivejšie obchodné podmienky pre domáce výrobky a obmedzujú slobodu maloobchodníkov pri rozhodovaní o svojom sortimente a rozmiestnení svojich predajných plôch.