< sekcia Ekonomika

EÚ prijala nový balík daňových opatrení na oživenie ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cieľom balíka je posilniť daňovú spravodlivosť zintenzívnením boja proti zneužívaniu daní, obmedzením nekalej daňovej súťaže a zvýšením daňovej transparentnosti.

Brusel 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu nový ambiciózny daňový balík s cieľom zabezpečiť, aby daňová politika EÚ podporovala oživenie hospodárstva Európy a jej dlhodobý rast.

Balíček nových právnych opatrení je postavený na dvojitých pilieroch spravodlivosti a jednoduchosti s dôrazom na odkaz, že spravodlivé zdanenie zostáva najvyššou prioritou pre ochranu verejných príjmov.

Cieľom balíka je posilniť daňovú spravodlivosť zintenzívnením boja proti zneužívaniu daní, obmedzením nekalej daňovej súťaže a zvýšením daňovej transparentnosti. Súbežne sa zameriava na zjednodušenie daňových pravidiel a postupov s cieľom zlepšiť prostredie pre podniky v celej EÚ, čo zahŕňa odstránenie daňových prekážok a administratívnej záťaže pre daňovníkov v mnohých odvetviach.

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol, že spravodlivé dane sú odrazovým mostíkom, ktorý pomôže hospodárstvu EÚ oživiť sa po súčasnej kríze. "Potrebujeme uľahčiť život čestným občanom a podnikom, pokiaľ ide o platenie daní, a sťažiť ho daňovým podvodníkom. Tieto návrhy pomôžu členským štátom zabezpečiť príjmy, ktoré potrebujú na investovanie do ľudí a infraštruktúry, a zároveň vytvoria lepšie daňové prostredie pre občanov a podniky v celej Európe," opísal situáciu komisár.

Nový daňový balík pozostáva z troch samostatných, ale súvisiacich iniciatív: daňový akčný plán, návrh o administratívnej spolupráci a oznámenie o dobrej správe v daňovej oblasti.

Daňový akčný plán zavádza 25 rôznych opatrení na zjednodušenie daní a spravodlivejšie a lepšie prispôsobenie daní modernej ekonomike v nasledujúcich rokoch. Pre daňových poplatníkov to znamená odstránenie prekážok od registrácie, cez platby, overenie až po riešenie sporov. Akčný plán pomôže členským štátom využiť potenciál informačných technológií, lepšie bojovať proti daňovým podvodom, zlepšiť dodržiavanie predpisov a znížiť administratívnu záťaž.

Návrh o administratívnej spolupráci rozširuje pravidlá EÚ v oblasti daňovej transparentnosti na digitálne platformy, aby aj tí, ktorí zarábajú na predaji tovaru alebo služieb cez internet, platili svoj spravodlivý podiel na daniach. Zabezpečí napríklad, aby si členské štáty automaticky vymieňali informácie o príjmoch generovaných predajcami na online platformách.

Oznámenie o dobrej správe v daňovej oblasti sa zameriava na podporu spravodlivého zdaňovania a potláčanie nekalej daňovej súťaže v EÚ a na medzinárodnej úrovni. Komisia navrhuje reformu kódexu správania, ktorá sa zameriava na daňovú súťaž a rieši škodlivé daňové praktiky v EÚ. Navrhuje tiež zlepšenie zoznamu daňových rajov mimo EÚ. Načrtáva tiež prístup EÚ k spolupráci s rozvojovými krajinami v oblasti daní v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Komisia spresnila, že tento balík daňových opatrení je iba prvou časťou komplexnej a ambicióznej daňovej agendy EÚ na nadchádzajúce roky. Komisia oznámila, že vypracuje aj nový prístup k zdaňovaniu podnikov pre 21. storočie, ktorý má riešiť problémy digitálnej ekonomiky a zabezpečiť, aby všetky nadnárodné spoločnosti platili spravodlivý podiel na daniach. Komisia chce zároveň navrhnúť spravodlivejšie, zelenšie a vhodnejšie zdaňovanie, aby aj táto oblasť bola v súlade s cieľmi EÚ o klimatickej neutralite do roku 2050.

Spravodajca TASR Jaromír Novak