Quantcast
< sekcia Ekonomika

EÚ chce meniť reformu pravidiel o poskytovaní finančných služieb

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Podľa stanoviska Európskej komisie sa nové pravidlá musia vyvíjať súbežne s vývojom finančných služieb vo svete.

Brusel 11. mája (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu reformu doterajších pravidiel EÚ týkajúcich sa poskytovania finančných služieb spotrebiteľom na diaľku, ktorými sa riadia finančné služby predávané na diaľku. Návrh EK posilní práva spotrebiteľov a podporí cezhraničné poskytovanie finančných služieb na jednotnom trhu.

Komisia spresnila, že tento trh sa výrazne vyvinul vzhľadom na digitalizáciu odvetvia a na nové typy finančných služieb, ktoré vznikli od zavedenia pravidiel v roku 2002. Vplyv pandémie nového koronavírusu tento vývoj ešte viac posilnil a prispel k nárastu elektronických transakcií. Podľa stanoviska EK nové pravidlá sa musia vyvíjať súbežne s vývojom finančných služieb vo svete.

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti skonštatovala, že spotrebitelia využívajú elektronické služby čoraz viac, aj pokiaľ ide o financie. "Musíme sa však postarať aj o to, aby boli pravidlá v súlade s najnovším vývojom. Spotrebitelia potrebujú zrozumiteľné informácie a bezpečnostnú sieť, ktorá ich bude v prípade problémov chrániť," vysvetlila.

S cieľom zabezpečiť podporu poskytovania finančných služieb na vnútornom trhu a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa sa týmto návrhom zavádzajú opatrenia vo viacerých oblastiach.

Komisia navrhuje ľahší prístup k 14-dňovému právu na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv týkajúcich sa finančných služieb uzavretých na diaľku - s cieľom uľahčiť výkon tohto práva budú musieť obchodníci pri elektronickom predaji uviesť tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Obchodník bude povinný zaslať oznámenie o práve odstúpiť od zmluvy v prípade, že sú predzmluvné informácie doručené menej ako jeden deň pred uzavretím zmluvy.

Zmenia sa aj pravidlá toho, akým spôsobom a kedy treba poskytnúť predzmluvné informácie. Návrh EK modernizuje pravidlá, napríklad pokiaľ ide o elektronickú komunikáciu, pričom predajcovi sa ukladá povinnosť vopred poskytnúť určité informácie, možné skryté náklady alebo riziká súvisiace s finančnou službou. Informácie musia byť zreteľne zobrazené aj na obrazovke.

Nové pravidlá zabezpečia aj to, aby mal spotrebiteľ dostatok času porozumieť prijatým informáciám, a to aspoň jeden deň pred samotným podpísaním zmluvy.

Zmluvy o finančných službách môžu byť náročné na pochopenie, najmä keď sa prerokúvajú na diaľku. V návrhu EK sa preto obchodníkom ukladá povinnosť vytvoriť online systémy, ktoré sú spravodlivé a transparentné a poskytnú spotrebiteľom primerané vysvetlenie.

Nové pravidlá tiež posilňujú postavenie spotrebiteľa tým, že zavádzajú možnosť požiadať o ľudský zásah, keď interakcia s takýmito online nástrojmi nie je úplne uspokojivá.

Komisia navrhla poskytnúť príslušným orgánom nové právomoci. Na zmluvy o finančných službách uzatvárané na diaľku sa budú v prípade rozsiahlych cezhraničných porušení právnych predpisov uplatňovať prísnejšie sankcie, s najvyšším trestom vo výške najmenej 4 % ročného obratu.

V neposlednom rade chce eurokomisia zaviesť úplnú harmonizáciu právnych predpisov s cieľom zabezpečiť rovnako vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa na celom vnútornom trhu EÚ. Návrh stanovuje podobné pravidlá pre všetkých poskytovateľov služieb v členských štátoch eurobloku.

Návrhy eurokomisie ešte musí prediskutovať Rada EÚ (členské štáty) a Európsky parlament.