< sekcia Ekonomika

Európska únia vlani udelila azyl takmer 300 tisíc žiadateľom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V porovnaní s rokom 2018 (316.200 prípadov) sa celkový počet osôb, ktorým bol udelený štatút ochrany, znížil o šesť percent.

Brusel 27. apríla (TASR) - V roku 2019 členské štáty Európskej únie (bez Spojeného kráľovstva) poskytli právnu ochranu 295.800 žiadateľom o azyl. Vyplýva to zo správy Eurostatu, štatistického úradu EÚ, zverejnenej v pondelok.

V porovnaní s rokom 2018 (316.200 prípadov) sa celkový počet osôb, ktorým bol udelený štatút ochrany, znížil o šesť percent. EÚ navyše v roku 2019 prijala aj 21.200 utečencov v rámci presídľovacieho programu.

Z celkového počtu žiadateľov o azyl, ktorým bola v roku 2019 poskytnutá právna ochrana v EÚ, bol 141.100 osobám priznaný štatút utečenca (48 percent všetkých pozitívnych rozhodnutí), 82.100 osôb získalo doplnkovú ochranu (28 percent) a 72.700 z nich malo nárok na humanitárnu ochranu (25 percent).

Najväčšou skupinou osôb, ktorým bol vlani priznaný štatút ochrany v EÚ, boli Sýrčania (78.600, 27 percent z celkového počtu osôb), potom Afganci (40.000 / 14 percent) a Venezuelčania (37.500 / 13 percent). Ďalší najpočetnejší žiadatelia o azyl boli z Iraku (7 percent) a potom z Eritrey, Iránu, Nigérie, Somálska a Turecka (po 3 percentá). Počet Venezuelčanov sa v roku 2019 zvýšil takmer 40-krát v porovnaní s rokom 2018, keď získalo štatút ochrany v Únii takmer 1000 Venezuelčanov.

Najviac Sýrčanov (56.100 / 71 percent) získalo azyl v Nemecku, čo platilo aj v prípade Afgancov (16.200 / 41 percent). Takmer všetci azylanti z Venezuely získali ochranu v Španielsku (35.300 / 94 percent).

V roku 2019 bol najvyšší počet osôb, ktorým bol udelený štatút ochrany, zaregistrovaný v Nemecku (116.200 / 39 percent) pred Francúzskom (42.100 / 14 percent), Španielskom (38.500 / 13 percent) a Talianskom (31.000 / 10 percent). Na druhom konci rebríčka sú s najmenším počtom prípadov udelenia azylu Slovenská republika (40), Estónsko (45), Lotyšsko (55), Chorvátsko a Maďarsko (po 60).

Slovensko vlani priznalo štatút utečenca piatim žiadateľom, 20 poskytlo doplnkovú právnu ochranu a 15 získali nárok na humanitárnu ochranu. Išlo predovšetkým o občanov Afganistanu (20), Pakistanu (5) a Iránu (5).

Aj vlani sa miera uznania medzi krajinami, z ktorých žiadatelia o azyl pochádzali, značne líšila. Spomedzi 20 hlavných krajín pôvodu žiadateľov o azyl mali na prvom stupni rozhodovania najnižšiu mieru uznania v EÚ občania Gruzínska (4 percentá), Albánska (6 percent) a Bangladéša (7 percent), kým najúspešnejší boli Venezuelčania (96 percent), Sýrčania (85 percent) a Eritrejčania (81 percent).

spravodajca TASR Jaromír Novak