< sekcia Ekonomika

Vďaka eurofondom sa začne elektrifikovať trať Bánovce-Humenné

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie k projektu skončilo 16. augusta podpísaním rámcovej dohody, podpis prvej čiastkovej zmluvy o diele sa očakáva v septembri.

Bratislava 29. augusta (OTS) – Železničná trať medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným by mala byť elektrifikovaná do konca roku 2020. Celkové investičné náklady na tento projekt sa odhadujú na 60 miliónov eur bez DPH. V súčasnosti sa prostredníctvom Operačného programu Doprava (OPD) financuje prvá časť projektovej dokumentácie.

"Príspevok z eurofondov bude záležať na tom, ako sa dohodnú pravidlá pre nové programové obdobie 2014-2020," priblížil Peter Špalek, riaditeľ odboru projektov železničnej infraštruktúry, intermodálnej prepravy a integrovaných dopravných systémov sekcie OPD na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR.

Výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie k projektu skončilo 16. augusta podpísaním rámcovej dohody, podpis prvej čiastkovej zmluvy o diele sa očakáva v septembri. Projektovanie má byť ukončené v roku 2017, časť z neho tak bude financovaná už z nového programového obdobia.

Po elektrifikácii tejto trate môže byť nákladná aj osobná železničná doprava vedená v plnom rozsahu v úseku Košice (Michaľany) – Humenné, aj s pripojením vlakovej dopravy do integrovaného dopravného systému Košíc. Stavbou sa dosiahne zvýšenie výkonnosti trate, zvýšenie jej priepustnosti, úspora nafty, cieľom je aj zlepšenie ochrany životného prostredia.

Elektrifikácia tratí je východiskom pre zvyšovanie podielu železničnej verejnej dopravy, ktorá je spoľahlivým, rýchlym a pohodlným spôsobom cestovania. Presmerovaním osobnej dopravy na veľkokapacitnú železničnú dopravu ponúka pri dobrej organizácii prípojov a prestupov rýchly, pohodlný, spoľahlivý a ekonomicky výhodný spôsob dosiahnutia cieľových destinácií zo spádových oblastí, s pozitívnym environmentálnym dopadom.

Operačný program DopravaOperačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc.

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Foto: OPD