< sekcia Ekonomika

Za štyri mesiace treba z peňazí EÚ využiť ešte takmer 3 miliardy eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Štyri mesiace pred záverom dobiehajúceho programového obdobia štát minul viac ako 8,68 miliardy eur.

Bratislava 9. septembra (TASR) – Slovensku zostáva do konca roka vyčerpať ešte 2,94 miliardy eur z eurofondov. Z celkovej sumy 11,62 miliardy eur určenej na roky 2007 až 2013 to predstavuje 25,26 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva financií ku koncu augusta.

Štyri mesiace pred záverom dobiehajúceho programového obdobia štát minul viac ako 8,68 miliardy eur alebo 74,74 % z celkového záväzku. Najvyššie čerpanie spomedzi 14 operačných programov (OP) má Regionálny OP (84,78 %), OP Zdravotníctvo (83,97 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (83,49 %) a OP Interact II (83,28 %).

Čerpanie od 70 do 80 % dosiahli OP Informatizácia spoločnosti (79,76 %), OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR (79,37 %), OP Doprava (78,77 %), OP Vzdelávanie (77,49 %), OP Bratislavský kraj (74,64 %), OP Rybné hospodárstvo (73,67 %), OP Technická pomoc (72,11 %) a OP Výskum a vývoj (70,83 %).

Najnižšie čerpanie na záväzku 2007 až 2013 zaznamenali OP Životné prostredie (62,12 %) a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (56,77 %).

Pre pochybenia pri verejnom obstarávaní, pri výbere projektov či pri kontrole výdavkov, ktoré odhalili ešte minulý rok bruselskí kontrolóri, sú naďalej pozastavené platby v niektorých operačných programoch.

Aktuálne sú podľa ministerstva financií zablokované Regionálny OP, OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR a OP Vzdelávanie. Čiastočne sú zablokované OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Technická pomoc.

Materiál, ktorý poskytol rezort členom parlamentného finančného výboru, vyčísľuje výšku korekcií k 31. augustu na viac ako 452 miliónov eur. Ide o prostriedky, ktoré už išli na projekty zo štátneho rozpočtu, no Európska komisia ich pre nájdené nedostatky nepreplatí. Vláda však tvrdí, že časť z nich možno použiť na náhradné projekty.

Väčšina korekcií, vyše 222 miliónov eur, je z OP Doprava. Ďalšie sa týkajú najmä OP Výskum a vývoj (71,5 milióna eur) či OP Životné prostredie (45,9 milióna eur).