Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. december 2023Meniny má Marína
< sekcia Ekonomika

Eurokomisia predložila Zákon o priemysle s nulovou bilanciou emisií

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, archívne foto. Foto: TASR/AP

Technológie s nulovou bilanciou emisií dostanú osobitnú finančnú podporu a budú podliehať referenčnej hodnote 40 % domácej produkcie.

Brusel 16. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila Zákon o priemysle s nulovou bilanciou emisií (Net-Zero Industry Act), ktorého cieľom je rozšíriť výrobu čistých technológií v Európskej únii (EÚ) a zabezpečiť, aby bola Únia dobre vybavená na prechod na čistú energiu.

Komisia spresnila, že zákon posilní odolnosť a konkurencieschopnosť výroby zelených technológií v EÚ. Vytvorí lepšie podmienky na vytvorenie projektov s nulovými emisiami v Európe a prilákanie investícií s cieľom, aby sa celková strategická výrobná kapacita bezemisných technológií Únie priblížila alebo dosiahla aspoň 40 % potrieb v oblasti zavádzania čistých technológií do roku 2030.

Zákon znamená pokrok smerom ku klimatickým a energetickým cieľom EÚ do roku 2030 a prechod ku klimatickej neutralite pri posilňovaní konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a vytváraní nových kvalitných pracovných miest.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že EÚ potrebuje regulačné prostredie, ktoré jej umožní rýchlo rozšíriť prechod na čistú energiu. Nový zákon to podľa nej zaručuje.

"Vytvorí najlepšie podmienky pre tie sektory, ktoré sú pre nás kľúčové na dosiahnutie nulovej bilancie emisií do roku 2050. Ide o technológie ako sú veterné turbíny, tepelné čerpadlá, solárne panely, obnoviteľný vodík či záchyty CO2. Dopyt po nich rastie v Európe a na celom svete, a preto konáme tak, aby sme dokázali uspokojiť viac dopytu vďaka európskej ponuke," vysvetlila šéfka EK.

Nová legislatíva je zameraná na technológie, ktoré výrazne prispejú k dekarbonizácii: solárna fotovoltická a solárna tepelná energia; veterné turbíny na pevnine a na mori; batérie a skladovanie energie; tepelné čerpadlá a geotermálna energia; elektrolyzéry a palivové články; bioplyn/biometán; zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka; trvalo udržateľné technológie alternatívnych palív; pokročilé technológie na výrobu energie z jadrových procesov s minimálnym odpadom z palivového cyklu; malé modulárne reaktory a s tým súvisiace najlepšie palivá vo svojej triede.

Technológie s nulovou bilanciou emisií dostanú osobitnú finančnú podporu a budú podliehať referenčnej hodnote 40 % domácej produkcie.

Zákon je postavený na nasledujúcich pilieroch: stanovenie lepších podmienok pre investície do bezemisných technológií zlepšením informovanosti, znížením administratívnej záťaže a zjednodušením udeľovania povolení; urýchlenie záchytov CO2 s cieľom pre EÚ dosiahnuť do roku 2030 ročnú kapacitu uloženia 50 miliónov ton na strategických úložiskách CO2 s proporcionálnymi príspevkami od producentov ropy a plynu v EÚ; uľahčenie prístupu na trhy, čo znamená úprava kritérií pre zelené technológie pre verejné obstarávania a aukcie; zlepšenie zručností a nakoniec vytvorenie platformy Net-Zero Europe, ktorá bude pomáhať EK a členským štátom pri koordinácii činností a výmene informácií, a to aj v oblasti priemyselných partnerstiev.

Komisia vo štvrtok predstavila aj svoje nápady týkajúce sa dizajnu a funkcií Európskej vodíkovej banky, ktorá má pomôcť pri využívaní a dovoze obnoviteľného vodíka v rámci EÚ.

Navrhované nariadenie musí ešte prediskutovať a odsúhlasiť Európsky parlament a Rada EÚ pred jeho prijatím a nadobudnutím účinnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)