< sekcia Ekonomika

Eurokomisia privítala konečnú dohodu o revidovanej smernici EÚ o plyne

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

Pozmenená smernica umožní EK väčšou mierou regulovať výstavbu plynovodov z tretích krajín, čo sa týka aj sporného plynovodu Nord Stream 2, ktorý má spojiť Nemecko a Rusko potrubím.

Brusel 13. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala konečnú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu (EP), Rady EÚ a Európskej komisie ohľadom revidovanej smernice EÚ o plyne.

Pozmenená smernica umožní Európskej komisii väčšou mierou regulovať výstavbu plynovodov z tretích krajín, čo sa týka aj sporného plynovodu Nord Stream 2, ktorý má spojiť Nemecko a Rusko potrubím po dne Baltského mora.

Podľa stanoviska eurokomisie nové pravidlá na zlepšenie fungovania európskeho trhu s plynom posilnia solidaritu medzi členskými štátmi Únie.

Integrovaný trh s plynom je jedným zo základných kameňov energetickej únie. Komisia navrhla zavedenie spoločných pravidiel pre plynovody, ktoré vstupujú na európsky trh s plynom už v novembri 2017. Tieto pravidlá majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu.

Cieľom návrhu je vylepšiť existujúcu smernicu o plyne z roku 2009 a zabezpečiť, aby sa zásady energetickej legislatívy EÚ (prístup tretích strán, regulácia ciel, oddelenie vlastníctva a transparentnosť) uplatňovali pre všetky plynovody z tretích krajín a smerujúce do tretích krajín. Výnimky sú možné iba za prísnych postupov, o ktorých rozhoduje predovšetkým Európska komisia.

Medziinštitucionálna dohoda spĺňa stanovený cieľ, lebo zabezpečuje uplatňovanie ustanovení smernice o plyne na území EÚ (pozemné a podmorské plynovody) a zabezpečuje účinný dohľad s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu EÚ vnútroštátnymi orgánmi pod dohľadom EK. Dohoda zvyšuje tiež transparentnosť a spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Z pohľadu exekutívy EÚ ide o významný krok smerom k dobre fungujúcemu, transparentnému a konkurencieschopnému vnútornému trhu s plynom v EÚ, v ktorom sa všetci dodávatelia správajú podľa rovnakých pravidiel.

Eurokomisár pre energetiku a zmeny klímy Arias Caňete, ktorý dačasne zodpovedá aj za oblasť energetickej únie, oznámil, že ide o významný krok dopredu pri vytváraní skutočne integrovaného trhu s plynom, ktorý je založený na solidarite. "Európa dnes zatvára medzeru v právnom poriadku EÚ. Nové pravidlá zabezpečia, aby sa právne predpisy EÚ uplatňovali na plynovody, ktoré prinášajú plyn do Európy, a že každý, kto má záujem predávať plyn do Európy, musí rešpektovať európske energetické zákony," vysvetlil Caňete.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)