Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. február 2024Meniny má Alexander
< sekcia Ekonomika

EK spustila druhú vlnu konzultácií o spravodlivej minimálne mzde

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Minimálne mzdy podľa EK v kontexte dosahov koronakrízy zohrávajú dôležitú úlohu.

Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že otvára druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii.

Táto fáza nadväzuje na prvé kolo konzultácií, ktoré prebiehalo od 14. januára do 25. februára 2020 a v ktorom EK dostala odpovede od 23 sociálnych partnerov pôsobiacich na úrovni EÚ. Na základe doručených odpovedí eurokomisia dospela k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni Únie.

Znižovanie rastúcej mzdovej nerovnosti a chudoby zamestnaných osôb bolo aj doteraz jednou z priorít súčasnej exekutívy EÚ, udalosti spojené s koronakrízou ešte viac prehĺbili potrebu, aby EÚ v tomto smere viac konala.

Minimálne mzdy podľa EK v kontexte dosahov koronakrízy zohrávajú dôležitú úlohu. Sú dôležité v krajinách, ktoré sa opierajú výlučne o kolektívne dohodnuté spodné hranice miezd, ako aj v krajinách so zákonnou minimálnou mzdou.

Ak je minimálna mzda výsledkom rokovaní so sociálnymi partnermi, dodržiava sa a pravidelne aktualizuje, môže poskytnúť zraniteľným pracovníkom finančnú rezervu, ak sa ocitnú v ťažkostiach, viac motivovať k práci, a tým zvyšovať produktivitu, znížiť mzdové nerovnosti v spoločnosti, zvýšiť domáci dopyt a odolnosť hospodárstva a tiež pomôcť pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Cieľom EK nie je stanoviť jednotnú európsku minimálnu mzdu ani harmonizovať systémy jej stanovovania. Akékoľvek opatrenie by sa uplatňovalo rozdielne v závislosti od systémov a tradícií stanovovania minimálnej mzdy členského štátu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a zmluvnej slobody sociálnych partnerov.

V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby mali minimálne mzdy primeranú úroveň a chránili všetkých pracovníkov. Rozhodujúcu úlohu zohráva kolektívne vyjednávanie.

Táto iniciatíva EÚ by preto mala zabezpečiť, aby dobre fungovalo kolektívne vyjednávanie v oblasti stanovovania miezd, vnútroštátne rámce umožňovali stanoviť a aktualizovať zákonné minimálne mzdy podľa jasných a stabilných kritérií, sociálni partneri boli zapojení do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy v záujme jej primeranosti. Tiež, aby sa odchýlky a výnimky v minimálnych mzdách odstránili alebo obmedzili a aby sa vnútroštátne minimálne mzdové rámce účinne dodržiavali a uplatňovali sa monitorovacie mechanizmy.

Odpovede na otázky v rámci konzultácie od sociálnych partnerov eurokomisia uvíta do 4. septembra 2020.

Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v správe pre médiá vyhlásil, že jeden zo šiestich pracovníkov v EÚ patrí do kategórie zamestnancov s nízkou mzdou a väčšina z nich sú ženy. "Títo pracovníci chránili naše komunity a ekonomiky, keď všetko ostatné muselo počkať. Paradoxne práve ich však kríza zasiahne najviac. Úsilie o vypracovanie iniciatívy týkajúcej sa minimálnych miezd v EÚ je základným prvkom našej stratégie obnovy. Každý si zaslúži dôstojnú životnú úroveň," opísal situáciu komisár.

Touto iniciatívou by sa podporilo vykonávanie zásady Európskeho piliera sociálnych práv v oblasti miezd. Ide o spoločnú zodpovednosť členských štátov, sociálnych partnerov a inštitúcií EÚ.

spravodajca TASR Jaromír Novak