Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. júl 2024
< sekcia Ekonomika

Europarlament schválil peňažné prevody v eurách do desiatich sekúnd

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Za nariadenie zahlasovalo 599 poslancov, sedem bolo proti a 35 sa zdržalo.

Brusel/Štrasburg 7. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali v stredu nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého transferu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej EÚ.

Cieľom nového nariadenia, za ktoré zahlasovalo 599 poslancov, sedem bolo proti a 35 sa zdržalo, je zabezpečiť, aby retailoví klienti a podniky, najmä malé a stredné podniky, nemuseli čakať na svoje peniaze a aby sa zvýšila bezpečnosť prevodov.

Banky a iní poskytovatelia platobných služieb budú musieť zabezpečiť, aby boli úhrady dostupné a okamžite spracované. Schválený text, na ktorom sa EP už dohodol s členskými štátmi, aktualizuje súčasné pravidlá jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Okamžitý prevod sa má vykonať bez ohľadu na deň alebo hodinu a peniaze musia prísť na účet príjemcu do desiatich sekúnd. Platiteľ by mal byť do desiatich sekúnd informovaný aj o tom, či prevedené finančné prostriedky boli alebo neboli sprístupnené príjemcovi.

Pravidlá budú musieť uplatňovať po dlhšom prechodnom období aj členské štáty, ktorých menou nie je euro, ak ich účty ponúkajú pravidelné transakcie v eurách. V prípade takýchto účtov mimo pracovných hodín bude existovať osobitná výnimka z uskutočnenia platby do desiatich sekúnd vzhľadom na možné obavy týkajúce sa prístupu k hotovosti v eurách.

S ohľadom na bezpečnosť by poskytovatelia platobných služieb mali mať zavedené spoľahlivé a aktuálne opatrenia na odhaľovanie a prevenciu podvodov s cieľom zabrániť tomu, aby sa úhrady dostali na nesprávny účet z dôvodu podvodu alebo chyby. Na tento účel by poskytovatelia platobných služieb pôsobiaci v EÚ mali okamžite a bez dodatočných poplatkov poskytovať službu na overenie totožnosti príjemcu.

Poskytovatelia platobných služieb by mali ako dodatočnú ochranu proti podvodom umožniť svojim klientom stanoviť maximálnu sumu okamžitých úhrad v eurách.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí ponúkajú okamžité úhrady, by mali takisto overiť, či niektorý z ich klientov podlieha sankciám alebo iným reštriktívnym opatreniam týkajúcim sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb uplatňuje v súvislosti s okamžitými úhradami v eurách, nemôžu byť vyššie ako poplatky uplatňované na transakcie bez okamžitých úhrad v eurách.

Holandský europoslanec a spravodajca pre túto oblasť Michiel Hoogeveen pripomenul, že nariadenie o okamžitých platbách predstavuje dlhoočakávanú modernizáciu platieb na európskom jednotnom trhu. "Zákazníci sa môžu rozlúčiť s nepríjemnosťou čakania dvoch alebo troch pracovných dní na prístup k svojim peniazom. Prinášame niečo, čo je pre ľudí a podniky dôležité: prevod peňazí do 10 sekúnd kedykoľvek v priebehu dňa," uviedol v správe pre médiá.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať na uplatnenie nariadenia 12 mesiacov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)