< sekcia Ekonomika

Extrémne počasie spôsobuje škody, nepoistených nehnuteľností je 60 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Odborníci pri uzatváraní zmlúv svojim klientom odporúčajú komplexné živelné poistenie, ktoré zahŕňa oboje, a to poistenie domácnosti aj poistenie nehnuteľnosti.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Extrémne výkyvy počasia sú na Slovensku stále častejším javom. Škody na majetku s nimi spojené môžu významne narušiť rodinný rozpočet. Napriek tomu sa odhaduje, že až 60 % nehnuteľností zostáva na Slovensku nepoistených. Odborníci upozorňujú na to, že ľudia by nemali poistenie nehnuteľnosti zanedbávať a zmluvy pravidelne aktualizovať.

Odborníci pri uzatváraní zmlúv svojim klientom odporúčajú komplexné živelné poistenie, ktoré zahŕňa oboje, a to poistenie domácnosti aj poistenie nehnuteľnosti. Je to aj z toho dôvodu, že rovnaký predmet krytia môže spadať pod iný druh poistenia v závislosti od konkrétnej poisťovne. "Rozhodne neodporúčame kombinovať poistenia v dvoch rôznych poisťovniach. Ak sa zvolí zlá kombinácia, môže sa stať, že práve toto krytie nebude obsahovať ani jedna časť poistenia a klient tento predmet krytia nebude mať krytý vôbec," vysvetľuje Peter Jurecký z divízie životného poistenia Finportal.

Poisťovne v poslednej dobe evidujú mierny nárast poistenia nehnuteľností, ten však podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácii poisťovní Jozefíny Žákovej súvisí skôr s dopytom po nehnuteľnostiach financovaných hypotekárnym úverom, keď banka pri poskytnutí úveru požaduje, aby aj nehnuteľnosť bola poistená.

Neaktualizované zmluvy sú častým problémom, pre ktorý klienti poisťovní prídu o adekvátne poistné plnenie. Stáva sa tiež, že klienti majú svoje poistné zmluvy podhodnotené, prípadne neaktuálne a s nedostatočným krytím. "Historicky ľudia mávali poistenú len domácnosť. V prípade, ak mali poistenú aj nehnuteľnosť, ale poistku uzatvorili pred viac ako desiatimi rokmi, cena nehnuteľnosti medzitým rástla. Problém je v tom, že v minulosti neexistovala indexácia a mnohé nehnuteľnosti sú v súčasnosti podpoistené," priblížil Jurecký. Zmluvy by sa mali kontrolovať aspoň raz za tri až päť rokov vzhľadom na rastúcu sumu nehnuteľnosti. "To však len v prípade, ak nie je dojednaná automatická indexácia, ktorá je v súčasnosti už viac-menej štandardom," dopĺňa Jurecký.

Pri poistení domu alebo bytu by mali ľudia myslieť aj na odstraňovanie škôd. "Kľúčové je poistiť sa proti rizikám, ktoré môžu spôsobiť najvyššie škody. Čiže chrániť si samotnú stavbu poistením nehnuteľnosti, ale nezabúdať ani na domácnosť, čiže nábytok a ďalšie vybavenie. Pri živloch by ľudia nemali zabúdať na záplavu aj povodeň," radí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Zabudnúť netreba na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti.

Poistná suma by mala byť správne nastavená tak, aby si klient napríklad pri úplnom zničení nehnuteľnosti z poistného plnenia dokázal zabezpečiť porovnateľnú nehnuteľnosť v porovnateľnej lokalite. Ak poisťovňa pri poistnej udalosti zistí, že nehnuteľnosť bola podpoistená a klient platil nižšie poistné, než by správne mal, má právo poistné plnenie krátiť v takom pomere, v akom bola poistná suma voči reálnej sume nehnuteľnosti. Opačným prípadom by mohlo byť poistenie nehnuteľnosti u viacerých poisťovateľov. "Poistné plnenie sa vypláca iba za skutočnú škodu, a teda nie je možné, aby poistený dostal 'zaplatené' za jednu poistnú udalosť viackrát od viacerých poisťovní," upozorňuje Žáková.

V mnohých prípadoch sa aj nereálne očakávania klienta odvíjajú od nepoznania podrobností poistnej zmluvy. "Klienti často predpokladajú, že majú poistené viac, ako je v zmluvne dojednané, a domnievajú sa, že im bude nahradená akákoľvek vzniknutá škoda," hovorí Žáková. Podľa odporúčaní odborníkov je už pri dojednávaní poistenia potrebné zahrnúť do poistenia všetky hroziace riziká, správne stanoviť výšku poistnej sumy a poznať výluky z poistenia, teda okolnosti, za ktorých poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie.