< sekcia Ekonomika

Crowdfundingu sa venuje aj medzinárodný projekt s účasťou SR

Foto: TASR/AP

Partnerom zo Slovenska je záujmové združenie Fórum kreatívneho priemyslu.

Bratislava 3. decembra (TASR) - Crowdfunding je téma, ktorá zaujíma aj Európsku komisiu (EK), preto podporuje viacero projektov, ktoré sa tejto oblasti venujú. Projekt Central European Crowd-funding Support, ktorého súčasťou je aj Slovensko, je podporený z programu Interreg CENTRAL EUROPE, spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj.

Do projektu s akronymom CROWD-FUND-PORT je zapojených 11 partnerov z 9 krajín strednej Európy. Jeho cieľom je v období troch rokov zanalyzovať situáciu ohľadom crowdfundingu v jednotlivých krajinách a napomôcť k odstráneniu bariér, ktorých výsledkom je nežiaduci presun kapitálu mimo územia EÚ.

Partnerom zo Slovenska je záujmové združenie Fórum kreatívneho priemyslu (Creative Industry Forum, CIF). Fórum založili subjekty kreatívneho priemyslu v roku 2008 s primárnym cieľom podporovať rozvoj kreatívnej ekonomiky na Slovensku. Fórum dlhodobo zvyšuje povedomie o kreatívnom priemysle najmä spoluprácou, prípravou a pripomienkovaním strategických materiálov orgánov verejnej moci a legislatívnych návrhov.

"Projekt CROWD-FUND-PORT pomôže vytvoriť národný informačný hub a jeho cieľom je zvyšovať povedomie o crowdfundingu, ako aj podporovať inštitucionalizáciu vývoja a spolupracovať pri vytváraní národnej stratégie v oblasti crowdfundingu," priblížila pre TASR Slavomíra Salajová z CIF.

Výstupom projektu budú analýzy z oblasti fungovania platforiem, právnej regulácie, vrátane špeciálnej analýzy zameranej na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, tréningový materiál, či analýzy zamerané na správanie sa v oblasti crowdfundingu. Všetky výstupy budú postupne zverejňované na internetovej stránke projektu www.crowdfundport.eu.

"Napriek tomu, že crowdfundingové platformy nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska, fórum komunikuje aj s NBS, ktorá tému crowdfundingu monitoruje priebežne v súlade so svojim poslaním," doplnila Salajová.

Projekt CROWD-FUND-PORT je zameraný na strednú Európu, pričom krajiny ako Nemecko, Taliansko a Rakúsko s rozvinutým crowdfundingovým systémom sa prostredníctvom neho snažia zdieľať svoje vedomosti s Poľskom, Maďarskom, Českou republikou, Slovinskom, Chorvátskom a Slovenskou republikou.

"V Nemecku je crowdfunding už celkom rozvinutý - veľa inovatívnych firiem využíva crowdfunding na báze odmien na prieskum trhu a marketing a crowdinvesting na preklenutie finančných nedostatkov," priblížil expert na crowdfunding z Institut für Kommunikation in sozialen Medien (ikosom) z Nemecka Karsten Wenzlaff.

Crowdfunding nie je veľmi používaný malými a strednými podnikmi, projektom sa preto podľa neho snažia osloviť práve takéto firmy, ktoré nie sú nevyhnutne digitálnymi pioniermi, ale majú nové a zaujímavé produkty alebo služby. Crowdfunding im môže pomôcť vytvoriť ďalší marketingový potenciál.

"Crowdfunding na báze majetkovej účasti je určite najdynamickejší pre malé a stredné podniky, pričom nedávno boli spustené nové platformy, ktoré sa zameriavajú na už založené spoločnosti. Tieto platformy spoločne s platformami zameranými na podporu startupov pomáhajú kombinovať zdroje financovania, ako napríklad financovanie bánk, financovanie rizikovým kapitálom a crowdfunding," dodal Wenzlaff.