< sekcia Ekonomika

Daňovníci by si mali dať pozor na zmeny v tlačivách

Ilustračné foto.Foto: TASR/František Iván

S účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Bratislava 10. marca (TASR) - Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Daňovníci by si však mali dať pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 totiž podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.

S účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien sa zmenilo daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DP DPFO B), daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DP DPPO). Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (DP DPFO A) pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti, ostáva naďalej v platnosti nezmenené.

Zmena v tlačive daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH) je len na jeho prvej strane. A to v časti, v ktorej sa vyznačuje, v akom postavení je osoba, ktorá daňové priznanie podáva.

Od 1. januára 2018 je totiž zákonom zavedený nový inštitút, a to daňové zastúpenie pre zahraničné osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo do tretieho štátu. Na základe tejto legislatívnej úpravy je na prvej strane daňového priznania doplnené nové políčko pre osoby, ktoré budú podávať daňové priznanie v postavení daňového zástupcu zahraničných osôb. Ostatné časti na prvej a druhej strane daňového priznania DPH zostávajú bez zmeny.

Zmeny sú aj v tlačive pri poukázaní podielu zaplatenej dane. Aj tento rok je možné darovať 2 % zo svojich daní. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zmenou však je, že zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive, ktorého Vzor vyhlásenia určila finančná správa. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.4. 2018. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.