< sekcia Ekonomika

Do zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je daňovník povinný podať, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1901,67 eura.

Bratislava 9. marca (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je daňovník povinný podať, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, to znamená daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

"Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie. Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý požíva výhody a imunity podľa medzinárodného práva, zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie." Informovala TASR Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.