< sekcia Ekonomika

Majitelia nezaradených účtov budú potrebovať povereného člena

Na ilustračnej foto obchodník s cennými papiermi. Foto: TASR/AP

Zmeny pri spôsobe nakladania s cennými papiermi na nezaradených účtoch centrálneho depozitára priniesla novela zákona o cenných papieroch. Začnú platiť od 6. februára tohto roka.

Bratislava 13. januára (TASR) - Majitelia nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP) SR budú na ich obsluhu potrebovať povereného člena.

Zmeny pri spôsobe nakladania s cennými papiermi na nezaradených účtoch CDCP priniesla novela zákona o cenných papieroch a investičných službách. Začnú platiť od 6. februára tohto roka.

"CDCP mal už dlhšiu dobu zámer posilniť členský princíp zavedením nezaradených účtov a zmenou prístupu na tieto účty cez členov. CDCP týmto vyjde v ústrety klientom, keďže títo pri nakladaní so svojimi cennými papiermi na účtoch majiteľa budú môcť využiť pobočkovú sieť poverených členov, teda najmä bánk, ak chcú podať príkaz osobne," vysvetlila obchodná riaditeľka CDCP SR Dagmar Kopuncová.

Nezaradený účet majiteľa je taký, ktorý CDCP zriadil pre fyzickú alebo právnickú osobu do 30. septembra 2015. Nepatria sem účty zriadené pre centrálny depozitár, členov CDCP, štátne orgány konajúce v mene Slovenskej republiky. Nezaradený účet majiteľa zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier.

Medzi služby, o ktoré bude môcť majiteľ nezaradeného účtu požiadať CDCP výlučne prostredníctvom povereného člena patrí príkaz na registráciu prevodu cenného papiera, príkaz na registráciu presunu cenného papiera, alebo aj príkaz na registráciu prechodu cenného papiera.

Majiteľ nezaradeného účtu môže určiť len jedného člena CDCP, ktorý bude následne po dobu jeho poverenia vykonávať služby vo vzťahu k tomuto účtu. V prípade, že majiteľ nezaradeného účtu doručí príkaz na tieto služby priamo CDCP, depozitár takýto príkaz nevykoná.

Povereným členom sa môže stať ktorýkoľvek člen depozitára na základe uzatvorenia rámcovej zmluvy s CDCP. Zoznam poverených členov CDCP zverejní na svojej webstránke.

Príkazy a požiadavky na služby vo vzťahu k nezaradeným účtom budú môcť naďalej podávať aj iné oprávnené osoby ako majitelia nezaradených účtov, ktorými sú napríklad burza cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, súd alebo iné štátne orgány.