Quantcast
< sekcia Ekonomika

Míľnikom k 4. žiadosti o platbu z plánu obnovy je i dôchodková reforma

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dôchodková reforma je jednou zo 16 míľnikov, ktoré si Slovensko definovalo pri štvrtej žiadosti o platbu.

Bratislava 23. januára (TASR) – Sekcia plánu obnovy a odolnosti na svojej webovej stránke nedávno zverejnila ďalšie míľniky, tentoraz k žiadostiam o platby, o ktoré bude Slovensko žiadať v roku 2023. V štvrtej žiadosti figuruje aj reforma dôchodkového systému, ktorá má zlepšiť jeho dlhodobú finančnú udržateľnosť.

Aby Slovensko mohlo v štvrtej fáze pýtať od Európskej komisie (EK) plánovaných 923,8 milióna eur, s účinnosťou od 1. kvartálu 2023 musí naviazať nárast veku odchodu do dôchodku na rast strednej dĺžky života, zaviesť nárok na poistno-matematické neutrálne dávky prvého piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov a zadefinovať a zaviesť predvolenú stratégiu dôchodkového sporenia v 2. penzijnom pilieri.

Dôchodková reforma je jednou zo 16 míľnikov, ktoré si Slovensko definovalo pri štvrtej žiadosti o platbu. V semafore zverejnenom na stránke www.planobnovy.sk pri ňom ešte nesvieti žiadny signál, čo znamená, že štát zatiaľ neočakáva nesplnenie alebo omeškanie.

Oranžová sa však už v semafore objavila pri dvoch míľnikoch – pri návrhu nového informačného systému pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja a pri zavedení novej siete súdov. Obe opatrenia treba prijať do 1. kvartálu 2023, oranžová však znamená, že sekcia očakáva malé oneskorenie alebo čiastočné nesplnenie.

Zvyšných 13 míľnikov zatiaľ v omeškaní nie je. Dva z nich sa týkajú dopravy – novela zákona o dráhach a súvisiace právne predpisy o parametroch dopravnej infraštruktúry a nový zákon o verejnej osobnej doprave.

Aj pri tejto žiadosti o platbu je viacero míľnikov zo školstva. Napríklad nadobudnutie účinnosti redefinície konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na rozšírenie možnosti získať nižšie stredné vzdelanie či na optimalizáciu takýchto odborov v nadväznosti na potreby trhu práce, alebo schválenie definitívnej verzie nového kurikula pre všetky vzdelávacie cykly základných a nižších stredných škôl usporiadaného do viacročných vzdelávacích cyklov.

Medzi míľnikmi sa nachádza aj nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vytvára komplexný systém poradenstva pre deti, či nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré majú posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju.

Ďalšími míľnikmi sú úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nový legislatívny rámec pre dlhodobú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť i zavedenie nových nástrojov na zníženie regulačného zaťaženia podnikania. V zozname sa nachádza aj reforma insolvenčného rámca, digitalizácia procesov verejného obstarávania prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy a nadobudnutie účinnosti optimalizovaného riadenia krízových situácií.