Quantcast
< sekcia Ekonomika

Nováky hospodárili v prvom polroku s prebytkom viac ako 450.000 eur

Foto: TASR/AP

Vyplýva to z Vyhodnotenia hospodárenia mesta Nováky za prvý polrok tohto roka, ktoré na svojom dnešnom rokovaní schválili novácki mestskí poslanci.

Nováky 26. septembra (TASR)- Mesto Nováky hospodárilo ku koncu prvého polroka tohto roka s prebytkom vo výške 450.491 eur. Vyplýva to z Vyhodnotenia hospodárenia mesta za prvý polrok tohto roka, ktoré na svojom dnešnom rokovaní schválili novácki mestskí poslanci.

Celkové príjmy a celkové výdavky podľa schváleného upraveného rozpočtu mesta na tento rok predstavujú 4.830.581 eur. K prvému polroku tohto roka samospráva mala príjmy na úrovni 2.599.999 eur, čo predstavuje 47,67 %. Z toho bežné príjmy boli na úrovni 51,71 %, kapitálové vo výške 2,75 % a príjmové finančné operácie na úrovni 54,14 %. Výdavky samosprávy boli k 30. júnu na úrovni 2.149.508 eur, čo je 39,46 %. Z toho bežné výdavky predstavovali 44,82 %, kapitálové 25,81 % a výdavkové finančné operácie 20,73 %.

K prvému polroku tohto roka zaregistrovali Nováky nižšie plnenie oproti svojim predpokladom na príjme z prenájmu, tiež v kapitálových príjmoch, kde nemali príjmy z grantov a transferov. Nižšie plnenie ako 50 % malo mesto k 30. júnu aj vo výdavkovej časti, ako vyplýva z materiálu, dôvodom je prevažne presun viacerých investičných akcií do druhého polroka, tiež nižšie výdavky na videotext, televízne vysielanie či monografiu mesta. V aktuálnom polroku plánuje radnica rozšíriť a modernizovať kamerový systém, kúpiť merač rýchlosti, financie plánuje investovať aj do školy, obnovy kaplnky sv. Juliany, nákupu techniky pre aktivačných pracovníkov, opravy vnútornej izolácie fontány, výstavby chodníkov na novom cintoríne či vybudovania detského a pumptrekového ihriska.

V rezervnom fonde malo mesto alokovaných 226.408 eur, pričom v prvom polroku tohto roka z neho vyčerpalo 143.076 eura, čo predstavuje 63,19 %. Financie použila radnica na výdavky spojené s multifunkčným ihriskom, lodenicou a splátky istín z úverov.