< sekcia Ekonomika

Približne tretina živnostníkov vydáva chybné faktúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ak je dodávateľ platiteľom DPH, musí na faktúre okrem dátumu vystavenia dokladu uviesť aj tzv. dátum dodania.

Bratislava 18. mája (TASR) – Pri ručne vytváraných faktúrach robia podnikatelia chyby, ktoré sa objavujú približne v tretine prípadov. Podľa štatistík firiem z oblasti účtovných aplikácií a nástrojov tri štvrtiny z 339 000 živnostníkov využíva formu elektronickej fakturácie a účtovníctva.

"Množstvo živnostníkov stále vystavuje faktúry ručne spolu s vloženým podpisom a neváha ich posielať v klasickom Worde či Exceli, navyše bez zablokovania možnosti ďalších úprav. Už tým sa vystavujú riziku, že si ich faktúru druhá strana upraví vo svoj prospech," poukázal na častú chybu podnikateľov produktový manažér firmy Solitea Ján Kriváň. V chybách môže ísť napríklad o preklepy v číslach IČO, DIČ alebo zlý výpočet DPH.

Ďalším dôležitým pravidlom je, že jednotlivé faktúry musia plynule nadväzovať v číselnom rade, aj keď živnostník v jednom mesiaci fakturuje pre viac odberateľov. Môže viesť aj niekoľko radov naraz, ale dôležitá je správna postupnosť

. "Ak na chybu prídete až po dlhšej dobe, budete musieť vystaviť opravnú faktúru, ktorou chybu transparentne priznáte. Môže sa stať aj to, že vám odberateľ za tovar či službu nezaplatí. V takom prípade určite nie je správne neuhradenú faktúru z účtovníctva vymazať," upozornil Kriváň.

Častou chybou na vystavenej faktúre býva nesprávne označenie dodávateľa a odberateľa. Podnikateľ poskytujúci službu musí uviesť meno, adresu podnikania, IČO, DIČ aj IČ DPH, pokiaľ ich má pridelené. U odberateľa záleží na jeho právnej subjektivite.

Bežným nedostatkom vystavených faktúr býva nekonkrétny popis fakturovanej služby alebo tovaru. To môže byť problémom hlavne pre odberateľa, ktorý sa v prípade auditu vystavuje podozreniu a postihu za to, že vyplatil peniaze neoprávnene, napríklad za fiktívnu službu. Predmet plnenia by mal byť preto popísaný čo najkonkrétnejšie, radia odborníci. Ak je dodávateľ platiteľom DPH, musí na faktúre okrem dátumu vystavenia dokladu uviesť aj tzv. dátum dodania. Tým sa štandardne rozumie skutočný termín dodania tovaru alebo služby.