< sekcia Ekonomika

Rezort práce má mať viac zdrojov na financovanie sociálnej inklúzie

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský

Posilniť sa má aj finančná podpora náhradnej starostlivosti o dieťa zvýšením príspevkov tak, aby čo najviac detí vyrastalo v rodinnom prostredí.

Bratislava 7. októbra (TASR) - V budúcom roku má dostať ministerstvo práce o 89,2 milióna eur viac na financovanie sociálnej inklúzie. Celkovo by mali tieto prostriedky dosiahnuť 1,97 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu má rezort dostať 1,96 miliardy eur, čo oproti schválenému rozpočtu na tento rok predstavuje zvýšenie sumy o 4,75 %.

"Nárast súvisí najmä so zvýšením peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku a pre opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku, hodinovej sadzby osobnej asistencie a so zabezpečením dobrovoľných pobytových opatrení a zavedenie výkonu opatrení ambulantnou a terénnou formou v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately," uvádza sa v návrhu štátneho rozpočtu, o ktorom bude v pondelok (8.10.) rokovať tripartita.

Posilniť sa má aj finančná podpora náhradnej starostlivosti o dieťa zvýšením príspevkov tak, aby čo najviac detí vyrastalo v rodinnom prostredí.

Na pomoc v hmotnej núdzi má smerovať 152,4 milióna eur, na podporu rodiny má ísť 756,4 milióna eur. „Prevažnú časť výdavkov na podporu rodiny predstavuje prídavok na dieťa a rodičovský príspevok," ozrejmuje návrh.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sú na rok 2019 rozpočtované v sume 375,5 milióna eur, čo oproti schválenému rozpočtu na tento rok predstavuje nárast o 33,4 %. Príspevok na opatrovanie rodinným príslušníkom vzrástol v tomto roku o 120 eur, vláda pritom počíta, že do roku 2020 by mal stúpnuť až na úroveň čistej minimálnej mzdy.

Jednou z najväčších priorít vlády je naďalej i politika zamestnanosti. "Samostatnú pozornosť si vyžaduje zamestnanosť nízkokvalifikovaných osôb, žien, mobilita na pracovnom trhu, nesúlad medzi trhom práce a zručnosťami a v neposlednom rade marginalizované rómske komunity," uvádza sa v návrhu.

Rozpočet v budúcom roku napríklad opäť počíta aj s výdavkami na vianočný príspevok pre dôchodcov, ktorý vláda s účasťou Smeru-SD dáva penzistom každoročne. V budúcom roku by naň malo ísť 61,3 milióna eur. Na podporu sociálnych služieb, po ktorých dofinancovaní volajú poskytovatelia, má ísť 147,1 milióna eur.