< sekcia Ekonomika

Schodok štátneho rozpočtu ku koncu júla dosiahol 3,83 miliardy eur

Na snímke minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 milióna eur.

Bratislava 3. augusta (TASR) – Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka schodok vo výške 3,833 miliardy eur. Medziročne zaznamenal výrazný pokles, keďže vlani v rovnakom období bol schodok na úrovni 1,427 miliardy eur. Vyplýva to z najnovších údajov Ministerstva financií SR.

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júla tohto roka medziročne nižšie o 756 miliónov eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1,650 miliardy eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 781,6 milióna eur, čo predstavuje pokles o 11,3 %. „Negatívny vývoj bol zaznamenaný i pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 454,6 milióna eur, pri DPH vo výške 215 miliónov eur, pri spotrebných daniach vo výške 69,8 milióna eur, pri dani z príjmov fyzických osôb bol výpadok 37,3 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti bol na úrovni 12,4 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 10,5 milióna eur," vyčíslilo MF SR.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému poklesu o jeden milión eur. Naopak, pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 19 miliónov eur. „Medziročný pokles bol aj z príjmov z rozpočtu EÚ, a to o 0,6 %," doplnilo MF SR.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 103,3 milióna eur, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 51,1 milióna eur. „Uvedený nárast však nie je v súčasnosti smerodajný, keďže príjmy z dividend sú realizované najmä v druhej polovici roka" upozornilo MF SR.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 21,5 milióna eur. Ide najmä o pokles v rámci administratívnych poplatkov o 22,1 milióna eur, iných nedaňových príjmov o 0,9 milióna eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,2 milióna eur. Uvedené výpadky sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 4,2 milióna eur a úrokov o 0,5 milióna eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 63,7 milióna eur. „V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 30,4 milióna eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 9,4 %. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 29 miliónov eur," vyčíslil rezort financií.

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 milióna eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 972,9 milióna eur. „Uvedené zvýšenie je najmä v kapitole ministerstva práce, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 759,3 milióna eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dosahov nového koronavírusu," dodalo MF SR.