< sekcia Ekonomika

Štátny rozpočet dosiahol schodok takmer štyri miliardy eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 857,6 milióna eur.

Bratislava 1. júla (TASR) – Deficit štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu júna tohto roka schodok vo výške 3,9 miliardy eur. Medziročne sa prehĺbil o viac ako 2,4 miliardy eur. Prevýšil aj schválený rozpočet na tento rok, ktorý počítal so schodkom 2,8 miliardy eur. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ministerstvom financií SR.

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 857,6 milióna eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1,56 miliardy eur. Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 819 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 14,2 %.

„Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 391,5 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 319,3 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 67,6 milióna eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 44,5 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 7,7 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,5 milióna eur,"
vyčíslil rezort financií.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému poklesu o 600 000 eur. Naopak, pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,7 milióna eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 30 miliónov eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 1,1 milióna eur, čo oproti minulému roku predstavuje pokles o 43,6 milióna eur. „Uvedený pokles nie je v súčasnosti smerodajný, pretože príjmy z dividend sú realizované najmä v druhej polovici roka," konštatuje Ministerstvom financií SR.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 6,3 %. Ide najmä o medziročný pokles v rámci administratívnych poplatkov o 20,1 milióna eur, iných nedaňových príjmov o 7,4 milióna eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,1 milióna eur. Uvedené výpadky príjmov sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 5,1 milióna eur a úrokov o 500 000 eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 65,3 milióna eur, teda o 9,2 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 59,8 milióna eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,1 milióna eur.

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 51,9 milióna eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 milióna eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 825,1 milióna eur.

„Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole ministerstva práce, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 613,8 milióna eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych vplyvov ochorenia COVID- 19," dodalo Ministerstvom financií SR.