Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia Ekonomika

Finančné zdroje na rozširovanie nájomného bývania budú dostupnejšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský

Maximálny limit úveru na účel obstarania nájomných bytov sa zvýši na 1500 eur na štvorcový meter (m2).

Bratislava 25. novembra (TASR) – Finančné zdroje zamerané na rozširovanie sektora nájomného bývania budú dostupnejšie. Vyplýva to z návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Cieľom je upraviť niektoré podmienky na poskytovanie výhodného úveru.

Maximálny limit úveru na účel obstarania nájomných bytov sa zvýši na 1500 eur na štvorcový meter (m2). Tým sa podľa predkladateľov zohľadní vplyv rastu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v uplynulom období a aj zvýšené nároky na technické a energetické riešenia budov.

Vytvorí sa tiež možnosť zvýšenia poskytnutého úveru zo ŠFRB aj po uzatvorení zmluvy o poskytnutí úveru a dotácie tak, aby boli dodržané podmienky poskytnutia podpory. "V prípade preukázania zvýšenia obstarávacích nákladov sa umožní zvýšiť financovanie aj nájomných bytov dodatočným zvýšením úveru zo ŠFRB, a to až do výšky stanoveného limitu obstarávacieho nákladu na obstaranie nájomného bytu," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Žiadateľovi o úver – právnickej osobe sa umožní preukázať schopnosť splácania úveru aj pristúpením jej materskej spoločnosti s väčšinovým obchodným podielom v žiadateľovi k záväzku z úveru voči ŠFRB.

Zmení sa aj podmienka, ktorá sa týka povinnosti zachovania nájomného charakteru podporených nájomných bytov. "Povinnosťou žiadateľa je zachovať nájomný charakter obstaraného nájomného bytu počas lehoty najmenej 30 rokov," uvádzajú predkladatelia.

Ustanoví sa tiež, že ani v prípade zvýšenia obstarávacích nákladov počas trvania platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu nedochádza k zvýšeniu dotácie. Návrhom zákona sa súčasne má zamedziť špekulatívnemu odstupovaniu od zmluvy zo strany žiadateľa a opakovanému podávaniu žiadosti v nasledujúcom roku.

Vlastník nájomného bytu zároveň bude môcť poskytnúť nájomné bývanie väčšiemu okruhu osôb, ktoré sú napríklad nevyhnutné na zabezpečovanie služieb pre obec vo verejnom záujme. Limit príjmu definovaného okruhu oprávnených fyzických osôb sa zvýši na päťnásobok životného minima, a to najmä pre osoby, ktoré zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce.

Zároveň predkladatelia podotkli, že platné znenie zákona umožňuje poskytovať podporu aj na stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v zozname svetového dedičstva. Budovy, v ktorých sa nachádzajú byty vyžadujúce si stavebnú úpravu a sú národnou kultúrnou pamiatkou (UNESCO), však v mnohých prípadoch nie sú zapísané ako bytové domy, ale napríklad ako meštianske domy. Na obnovu bytov v týchto budovách je tak podľa nich nevyhnutné zmeniť pojem bytový dom na všeobecný pojem budova a vytvoriť možnosť poskytovať podporu aj na meštianske domy s existujúcimi bytmi.

Prijatý pozmeňujúci návrh poslankyne Jany Žitňanskej (nezaradená) má zároveň za cieľ poskytnúť lepšie podmienky pri získavaní podpôr rodinám s maloletým dieťaťom. Súčasné zvýhodnenia, ktoré sa uplatňujú pre odchovancov detských domovov a rodiny ťažko zdravotne postihnutých osôb, sa použijú aj pre rodiny s maloletými deťmi.

Účinnosť predloženej novely zákona navrhli predkladatelia na 1. januára 2022.