Quantcast
< sekcia Ekonomika

ANALÝZA: Viac ako 90 % asignačnej dane dostávajú združenia a nadácie

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Podiel zaplatenej dane z príjmu organizácií tretieho sektora dlhodobo rastie a v roku 2021 dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných 13 rokov (83,6 milióna eur).

Bratislava 19. júna (TASR) – Prevažnú časť z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb (asignačná daň) dostávajú združenia (zväzy, spolky) a nadácie. Napríklad v roku 2021 dostali združenia 53 miliónov eur, čo predstavovalo 63,4 % z celkovej poukázanej dane a nadácie dostali 22,9 milióna eur, čo predstavovalo 27,4 %. Zvyšné právne formy získali prostredníctvom asignácie dane 7,6 milióna eur, čo je 9,2 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.

Napriek tomu, že združenia tvorili viac ako 90 % z celkového počtu prijímateľov asignačnej dane, tak z celkového objemu prijatých prostriedkov mali podiel len 63,4 %, vyplýva z analýzy. Naopak, nadácií, ktoré prijímali asignačnú daň v roku 2021, bolo len 285 (1,8 %), avšak podiel prijatých prostriedkov predstavoval až 27,4 %. Dôvodom je fakt, že organizácie tretieho sektora, ktoré dostali najväčší objem prostriedkov, sú nadácie založené väčšinou veľkými spoločnosťami.

Prvých 20 poberateľov, ktorí dostali v roku 2021 najviac prostriedkov, bolo 13 nadácií, päť združení a dve neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Dvadsať najväčších poberateľov dostalo v posledných piatich rokoch každý rok viac ako pätinu všetkých prostriedkov vyplatených v rámci asignácie dane. "V roku 2021 to bola skoro štvrtina všetkých prostriedkov, presnejšie 24,32 %," uviedol FinStat.

Prvé tri miesta v rebríčku podľa prijatých prostriedkov obsadili vlani Nadácia Pontis s viac ako tromi miliónmi eur, nasledovaná Nadáciou EPH, ktorá prijala viac ako 2,3 milióna eur a necelé 2,3 milióna eur prijala Nadácia SPP. Až deväť z 20 najväčších prijímateľov asignačnej dane založili veľké spoločnosti z energetiky, bankovníctva alebo automobilového priemyslu.

Podiel zaplatenej dane z príjmu organizácií tretieho sektora dlhodobo rastie a v roku 2021 dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných 13 rokov (83,6 milióna eur). Výnimkou bol len rok 2020, a to z dôvodu pandémie a posunutia vyplácania podielu zaplatenej dane do ďalšieho roka.

Zvyšuje sa aj celkový počet prijímateľov. Kým v roku 2009 bol počet prijímateľov 7767, tak v roku 2021 stúpol na 16.128, čo predstavuje nárast o necelých 108 %. Od roku 2009 do 2021 registruje FinStat celkovo 24.073 organizácií tretieho sektora, ktoré boli aspoň v jednom roku za dané časové obdobie registrované v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Poukázať dve alebo tri percentá zaplatenej dane z príjmu neziskovým organizáciám môžu fyzické osoby. Tri percentá iba v prípade, že počas roka vykonávali dobrovoľnícku činnosť v minimálnom rozsahu 40 hodín za rok. Právnické osoby môžu poukázať jedno percento dane z príjmu. Ak spoločnosť počas roka darovala prostriedky v minimálnej výške 0,5 % zaplatenej dane, tak môže poukázať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu.