< sekcia Ekonomika

Firmy môžu požiadať Finančnú správu o ďalšie záväzné stanoviská

Prezident Finančnej správy František Imrecze Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Záväzné stanovisko vydá na základe písomnej žiadosti a zaplatenej úhrady najmenej 4000 eur.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Podnikatelia môžu požiadať slovenskú Finančnú správu (FS) o záväzné usmernenie v ďalších neobvyklých obchodných prípadoch. Stanovisko bude záväzné ako pre daňový úrad, tak aj pre druhostupňový orgán.

"Záväzné stanovisko FS vydá na základe písomnej žiadosti a zaplatenej úhrady najmenej 4000 eur. Daňový subjekt je povinný úhradu za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť už pri podaní žiadosti," informovala TASR hovorkyňa FS Patrícia Macíková.

Pri uplatňovaní zákona o dani z príjmu vydáva záväzné stanovisko k posúdeniu zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, k predaju a kúpe podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách. Usmernenia vydá aj k úprave základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti, k daňovej uznateľnosti výdavkov - nákladov, k odpočtu daňovej straty, a tiež k správnosti uplatnenia ustanovení pri dani vyberanej zrážkou.

Pokiaľ ide o uplatňovanie zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), môže záväzne posúdiť vznik daňovej povinnosti, sadzby DPH za tovar, osoby povinné platiť DPH, a tiež splnenie podmienok existencie prevádzkarne podľa zákona o DPH.

Vydávanie záväzných stanovísk sa rozšírilo s účinnosťou od 15. septembra 2015 vyhláškou Ministerstva financií SR.